En viktig iakttagelse av Sverige från USA

Höger-vänsterdebatten i Sverige handlar ju i mycket hög utsträckning om huruvida man tror att det är möjligt att kombinera en hög tillväxt med ett högt skattetryck och en välfärdsmodell med fördelningsambitioner eller inte. Den amerikanskt influerade liberalismen menar ju att set är omöjligt i längden, samtidigt har de nordiska länderna varit en framgångssaga som visar på motsatsen. I den spännande analys i Washington Times med rubriken ”Why Nordic states lead the world” [via Tobias] beskrivs just den förvåning och i vissa fall beundran som den nordiska modellen ger upphov till.

The Nordic countries have the best of both worlds,” says Augusto Lopez-Claros, chief economist at the World Economic Forum in Geneva. ”If they can afford social safety nets while maintaining fiscal probity and holding back inflation, they must be doing something right.”

Mycket av Moderata samlingspartiets bestämda kliv åt vänster beror väl på att det faktiskt är omöjligt att förneka att Sverige fungerar väl, trots höga skatter, höga ersättningsnivåer i trygghetssystemen och en utbyggd offentlig sektor. Ändå behåller man gärna en udd riktad mot välfärdsstaten i allmänhet och transfereringssystemen i synnerhet. Trots allt är det svårt att lära gamla hundar att sitta. Omvärlden ser det hela lite annorlunda:

The latest U.N. Human Development Report, which mixes quality of life with standard of living indicators, puts Norway top of its index of 177 countries, with Sweden second and Iceland, Finland and Denmark among the top 20.

And when it comes to media freedom, Denmark, Iceland and Sweden occupy joint first place in Freedom House’s annual survey of media independence, with Finland and Norway sharing fourth place.

Men det svenska undret skakade betänkligt under början och mitten av 90-talet. Washington Times beskriver saken så här:

Critics of the Scandinavian model appeared to have a point in the late 1980s and early 1990s, when most Nordic states experienced sluggish economic growth, unemployment rose to 20 percent in Finland and the Swedish welfare state became so bloated it almost burst.

But a series of painful reforms pushed through in the 1990s, such as shaving corporate taxes, investing heavily in education, research and development and telecommunications and reducing welfare dependency, appear to have paid high dividends.

”Whereas some countries have traded down to keep competitive, the Nordics have traded up,” says John Palmer, political director of the European Policy Center think tank in Brussels.

Ja, det som gjorde Göran Perssons ekonomiska saneringspolitik framgångsrik var just att man klarade av att satsa på utbildning forskning och utveckling. En ensidig koncentratio på att minska de offentliga utgifterna hade nog försatt oss i en betydligt sämre situation. Det tål att tänkas på nu när välfärdssamhället åter riskerar hamna i händer på politiska krafter som inte förmå se dess styrka.

You did a great favor https://www.firstessaywritinghelp.com/ to me by delivering work 2 days before the deadline