Göran går, gör ‘an?

I Expressen kan man idag läsa att Göteborgs starke man Göran Johansson avgår från Socialdemokraternas VU. VU eller verkställande utskottet är historiskt sett maktcentrumet inom socialdemokraterna. Johanssons avhopp ska nog delvis förstås av att han blivit mycket besviken på regeringens beslut att lägga ner försvarsanläggningar i Göteborg. Men det finns nog viktigare underliggande strömningar i detta beslut också.

I partiets historia har maktutövandet på det lokala planet ofta varit förknippat med en ”stark man” som regerat sin kommun relativt ostört under lång tid. För att använda sig av Göran Johanssons eget uttryck har det ofta handlat om enmansshower. Göran Johansson är ju själv ett tydligt exempel på detta. Vill man lära sig mer om denna speciella kultur inom maktutövandet rekommenderas Olle Sahlströms ”Den röda patriarken” till läsning.

På det centrala planet har maktutövandet inte haft samma knytning till en person. Tvärtom är det ganska lätt att titta i backspegeln och konstatera att makten i det socialdemokratiska partiet delats mellan flera mycket starka politiker. På 70-talet Olof Palme, Gunnar Sträng, Sven Andersson, Sven Aspling, Sten Andersson. På 80-talet Olof Palme, Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Thage G Peterson, Anna-Greta Leijon och Sten Andersson.

Med Göran Perssons inträde på den nationella arenan har vi fått en överföring av den lokala maktstrukturen till den statliga nivån. Persson har inte många jämlikar, men en hel del protegéer där Pär Nuder framstår som den främste bland dessa. Det är klart att den förändringen av ledarkultur föder en hel del konvulsioner. Och det är väl kanske inte så konstigt att det är partiets två främsta solospelare som hamnar i luven på varandra.

Nej, möjligtvis är det lite förvånande att denna konflikt inte kommit i dagern förrän nu. Det i sin tur har säkert sin förklaring i behovet kring uppslutning runt Persson under budgetsaneringen och sedan en allmän nöjdhet med det goda opinionsläget. Diskussionen kring ledarskapet inom socialdemokratin är alls inte oviktig, och heller ingenting som bör sopas under mattan. Men jag önskar att det skett tidigare och att detta inte skymmer möjligheten att bjuda borgerligheten motstånd nästa år när regeringsmakten står på spel.

I suggest you to click academic site start filling up the details required by the app right at the start