Standardisera inte våra barn!

Barn är individer precis som vi andra. De utvecklas i olika takt. De har skilda förmågor. Skillnaden i mognad mellan barn i samma ålder kan variera. Det måste vi ha en skola som tar hänsyn till. Just därför har vi övergett de gamla stadierna i grundskolan och istället infört en mer flexibel läroplan med individualiserad undervisning.

Detta ville partistyrelsen med Ibrahim Baylan bortse ifrån. I ett anfall av hårdare-tag-opportunism ville man införa nationella prov redan i tredje klass. Alla 9-åringar skulle jämföras med ett standardiserat prov. Partikongressen gav bakläxa och röstade nej till förslaget. Det var bra, för barnens skull.

Showcase a change a change in the idea or a try this site conflicts of an idea re developed and kindled with greater precision in the narrative essay