Låt Sydafrika få skjuta elefanter

Elfenbenshandeln under 70- och 80talen gjorde att elefanterna fördes till utrotningens gräns. Tjuvskyttet spred sig över hela Afrika därför att det fanns stora pengar att tjäna på elefanternas betar och för många fattiga såg det ut som en väg ur fattigdomen.

Idag har elefanternas situation förbättrats. Det internationella handelsförbudet av elfenben har gjort att elefantstammarna har återhämtat sig. Men dessvärre har det inte skett jämt över hela Afrika. I Sydafrika – och Zimbabwe, åtminstone för några år sedan – har elefantstammen nu växt sig så stor att de faktiskt hotar överlevnaden för de stora nationalparkerna.

Därför vill nu Sydafrika skjuta av 7 000 elefanter, men västvärldens miljöorganisationer motsätter sig detta. Det talas om turistbojkott. Det är tragiskt att miljörörelsen inte har större förtroende för de Sydafrikanska myndigheterna. Precis som vi idkar viltvård i Sverige, precis så bör man få göra i Afrika.

En övervakad jakt och ett försiktigt öppnande av elfenbenshandeln kan föra in viktigt kapital till södra afrika och gynna både miljö, turistindustri och handeln i dessa fattiga länder.

Like all of the top 10 listed here, it boasts a very strong global reputation among both www.essaysreasy.online/ academics and employers worldwide