Bloggarna – proffs eller amatörer?

Hur står sig egentligen den svenska bloggosfären i det ständigt ökade mediatrycket? Har bloggarna någon chans att nå fram till makthavare och de bredare folklagrens tidningsläsare? Måste inte bloggarna professionaliseras för att öka sin slagstyrka?

Frågorna kommer till mig efter att jag läst Lennart Frantzells mycket intressanta bloggning om finansieringen av den svenska bloggosfären.

Lennarts poäng är just att bloggofären inte kommer att få något större genomslag förrän externa finansiärer ger sig in i leken och tillåter bloggarna att professionaliseras.

För att skriva en blogg som har sina egna källor och som kan förmedla en djupare analys räcker det inte med att sitta uppe på kvällarna efter ens dagsjobb och saxa artiklar ut tidningarna och sedan plita ner vad man tycker. Det är de professionella journalsterna redan mycket bättre på än vi.

Det är absolut inget fel med amatörbloggar, men tror någon på allvar att vi kommer att kunna konkurrera med etablerade journalister om den svenska intelligentsians gunst och uppmärksamhet.

Jag menar att bloggosfärens intellektuella styrka ligger just i amatörismen. Just därför att amatörerna kan fylla mycket små nischer där inga finansiärer står att finna. Överhuvudtaget finner jag störst nöje i att läsa betraktelserna på mindre och därmed vassare bloggar. Som Lennarts egen ”Det progressiva USA”.

Samtidigt ser jag ju att tendensen till expertifiering finns där. Dels därför att de etablerade medierna gått in med buller och bång i bloggosfären och konkurrerar med amatörernas bloggar. Dels därför att de semiprofessionella bloggarna – finansierade av exempelvis Timbro och LO – har en större slagstyrka. Dessutom tror jag att företagsbloggar och lobbyistbloggar ännu inte har sett sin storhetstid.

Vilket öde kommer då att drabba amatörbloggarna? Jo, jag tror att många amatörbloggar kommer att överleva och blomstra även utan finansiering. Många kommer blomstra upp och dö lika fort. Det finns något folkrörelselikt över det engagemang som läggs ner. Och det finns plats – stor plats – för oberoende skriftställare på internet. Priset för att driva en blogg är ju också så lågt i förhållande till utdelningen att många kommer fortsätta tycka det är prisvärt.

Men detta är sant bara under förutsättning att även de som jobbar med bloggaggregatorer och samlingsplatser finner det mödan värt. Utan nyligen.se, intressant.se och Var är du? skulle denna blogg inte ha många läsare, och de möten och idéer som skapas här skulle falla platt till marken. Om detta skriver Lennart:

Vi behöver en hel infrastruktur för att kunna utveckla den svenska bloggosfären, tror någon att vi kan få den helt gratis? Svenska programmerare som Jonas på Lemonad och Johan på Intressant har gjort ett fantastiskt jobb med att skriva och hålla sina bloggaggregatorer uppe helt med egna medel. Men vi behöver fler och fler nya verktyg och aggregatorer, och dessa kommer förr eller senare att kosta för mycket i tid och pengar för en enskild person att underhålla.

I detta tror jag Lennart har helt rätt. Vill man som jag gärna behålla en amatöristisk prägel på bloggosfären måste man förstå att det behövs finansiering av aggregatorerna. Jag tror mycket få bloggare är beredda att betala för de tjänster Jonas och Johan tillhandahåller och till slut kokar det då ner till att hitta extern finansiering.

Genom att lägga ner det finansiella krutet på dessa knutpunkter kan bloggosfären växa och få styrka utan att bli tvungen att professionaliseras. Det är en önskvärd utveckling.

Submit now get professional https://justbuyessay.com/ excel project help online for your excel homework right now