Frihet, jämlikhet, Systembolaget

Debatten om Systembolaget och fri införsel av öl, vin och sprit tar ofta sin utgångspunkt i en debatt om Frihet. Många är de svenskar som tycker att rätten att köpa billig alkohol är ett viktigt uttryck för frihetsgraden i samhället. Och visst är det så. Systembolaget begränsar vår tillgång till alkohol och friheten att köpa den så billigt som möjligt.

Franska revolutionens tre paroller: Frihet, Jämlikhet, Broderskap ligger till grund för det humanistiska förhållningssättet. Men de är inte egna stoheter, de hör ihop och är inbördes begränsande. Friheten och Jämlikheten begränsar varandra på ett tydligt sätt. Broderskapet eller Solidariteten kräver både Frihet och Jämlikhet för att fungera, men begränsar samtidigt båda.

Systembolaget är ett uttryck för Solidaritet. Vi vet att alkoholen åstadkommer stora skador på människor och på egendom. Vi kan genom att begränsa och fördyra alkoholen minska dess skadeverkningar och därigenom också dela på kostnaderna för alkoholskadorna. Det gynnas enskilda och samhället av, på bekostnad av vår individuella Frihet.

Låter vi frihetsbegreppet bli det allenarådande för vilken samhällsmodell vi har blir priset högt och paradoxen är att friheten begränsar sig själv. Frihet från alkoholrealterat våld, frihet från alkoholism, frihet från rattfylla med dödlig utgång är också något som ska räknas in. Kostnaden för att strunta i Solidariteten är höga.

[tags]Systembolaget, Frihet, Solidaritet, alkohol, politik[/tags]

In practice, however, a lot of students miss this crucial aspect of test prep time essayclick.net management