Återupprätta det kommunala samlingsstyret

I de flesta kommuner finns ofta en bred samsyn över partigränserna vad som behöver göras. Det har funnits en tradition av breda uppgörelser kring viktiga frågor och en samling kring frågor om kommunens eller landstingets väl. I det vardagliga politiska arbetet har inte de blockskiljande frågorna varit överordnade. Men i princip är nu samlingsstyret övergett i alla Sveriges kommuner. (Under förra mandatperioden styrdes bara Vårgårda och Ydre kommuner så.) Sedan början av 70-talet har det kommunala samlingsstyret fått ge vika för styresformer i våra kommuner där majoriteten markeras tydligare. Poängen med detta var att tydliggöra var det politiska ansvaret låg och ligger.

Stockholms stad var en av de sista stora kommuner som övergav samlingsstyret. Det skedde först 1994. En följd av detta är att politiken i Stockholm polariserats och blockgränserna cementerats i den praktiska politiken. Detta är en riksomfattande trend. Allt färre kommuner har blocköverskridande samarbeten, och med det borgerliga alliansbygget har denna utveckling förstärkts.

Det finns onekligen positiva effekter av att man lämnat samlingsstyret. Det har blivit tydligare för väljarna att se vem som bär det politiska ansvaret, men nackdelen är att det blivit svårare att bilda långsiktigt hållbara majoriteter i viktigare frågor. En kultur av samarbete för bygdens bästa har ersatts med en kultur av politisk konflikt.

Efter höstens val brottas de förtroendevalda i flera kommuner med majoritetsbildningsfrågan. I de kommuner där exempelvis sverigedemokraterna blivit vågmästare är det extra knepigt. En lösning som få politiker i något av blocken verkar ha övervägt är att pröva samlingsstyret igen. Antagligen beror detta på ovana, men också en oförmåga att våga lita på att ”den andra sidan” vill bidra till kommunens väl. I socialdemokraternas tidning ”Stockholmstidningen” kan man läsa ett för dagens kommunpolitiker ganska typiskt uttalande av moderaternas länsordförande Erik Langby:

Det grundläggande är att vi inte förhandlar med sverigedemokraterna, men vi tror heller inte på breda lösningar. Det gagnar inte demokratin eller de etablerade partiernas kontakt med väljarna. Det behövs en tydlig majoritet och opposition.

För mig är det ganska oförklarligt att breda lösningar skulle vara ett demokratiskt problem. Jag tror att kommunsverige generellt skulle tjäna på att våga pröva samlingsstyret som form igen.

[tags]kommuner, demokrati, samlingsstyre, politik, partier, blockpolitik[/tags]

A long http://goldessayclub.com term activity is one that you have continued for a year or longer