Att ta från de fattiga och ge till de rika

En reform som för en liten peng öppnar kunskapens portar för de som ännu inte varit innanför. En reform som minskar administration och ökar tillgängligheten för vanliga människor. En reform som med en 10-procentig anslagsökning ökar nyttan med 159 procent. Vem säger nej till en sådan?

En borgerlig regering.

När nu de fria entréerna på muséerna tas bort är det hugg mot folkbildningen. Tanken måste vara att det varit problematiskt att våra muséer fyllts till bristningsgränsen och bildningen spridit sig till grupper som aldrig tidigare sökt sig dit. Kanske var den störande – arbetarklassen – när den tog sig in i kunskapens salonger på Djurgården och Östermalm.

En borgerlig kulturpolitik söker inte bredden, den är inte bildningsvänlig, den vill göra kulturen till ett reservat för de redan beställda. Den tar från de fattiga och ger till de rika.

Vad kan man göra åt detta? Sannolikt  inte mycket. Regeringen som sitter nu gick till val på att vara en regering för alla, men visade sig vara en regering för de få. Det får vi leva med i fyra år. Men vi behöver inte vara tysta. Vi kan protestera!

[tags]kultur, utbildning, muséer, fri entré, politik[/tags]

Christian sparrow christian sparrow although it appears simple, it’s the https://cellspyapps.org/mobile-spy details that make christian sparrow’s contact form stand out as top notch