Saddams avrättning – Ta ställning mot dödsstraff!

När jag äntligen hittar en vettig internetuppkoppling, där jag befinner mig i Sydafrika, möts jag av beskedet att Saddam Hussein blivit avrättad i morse. Det är tragiskt. Av många skäl.

Att den internationella rätten har kommit så långt att diktatorer och tyranner ställs inför rätta är ett steg framåt. Men dödsstraffet är inte ett acceptabelt slut på en rättsprocess. Saddams brott var många och övergreppen under hans tid som Iraks härskare var grova. Otaliga är de som lidit under hans förtryck. Ändå förtjänar han inte dödsstraff. Ingen gör det. Läs mer