Saddams avrättning – Ta ställning mot dödsstraff!

När jag äntligen hittar en vettig internetuppkoppling, där jag befinner mig i Sydafrika, möts jag av beskedet att Saddam Hussein blivit avrättad i morse. Det är tragiskt. Av många skäl.

Att den internationella rätten har kommit så långt att diktatorer och tyranner ställs inför rätta är ett steg framåt. Men dödsstraffet är inte ett acceptabelt slut på en rättsprocess. Saddams brott var många och övergreppen under hans tid som Iraks härskare var grova. Otaliga är de som lidit under hans förtryck. Ändå förtjänar han inte dödsstraff. Ingen gör det. Läs mer

Vår inställning till tiggeri säger en hel del

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Borås, Lena Palmén, har hamnat i blåsväder efter att i Borås tidning sagt sig vilja köra bort tiggarna från Borås. Majoritetsföreträdaren Karl-Gustav Drotz (kd) håller inte med utan tycker att:

Tiggeriet är ett bevis på hur svårt andra har det. Kanske har de misslyckats med att få jobb, då är tiggandet en väg ut. Vi är en del av Europa och måste agera därefter, att köra iväg tiggare hjälper inte alls.

Jag har inte svårt att avgöra vad jag tycker är mest kallhjärtat. Den som vill göra något åt tiggeriet eller den som tycker det är en naturlig väg ur arbetslösheten. Men det sätter onekligen färg till borgarnas a-kassepolitik. Tiggeriet ökar – för det är ett naturligt sätt att resa sig ur arbetslösheten, så är det ju i europa. Hur var det Carl Lidbom sa?

Trams!

[tags]tiggeri, politik, Borås[/tags]

I hope you will find the information write my essay for me cheap http://essay4today.com/ available on this website useful

Delat ledarskap

Det är på modet just nu att diskutera delat ledarskap. Särskilt för socialdemokratin efter Göran Persson. Jag har egentligen inga principiella invändningar mot ett delat ledarskap i ett parti, men jag har många praktiska invändningar.

För det första så riskerar ett delat ledarskap att förstärka splittringar inom partiet. Som exempel kan man ta det tyska socialdemokratiska partiet där Gerhard Schröder och Oscar la Fontaine delade på ledarskapet med en politisk polarisering och sönderfall som konsekvens. Frestelsen att låta ledarna täcka upp olika falanger (höger resp. vänster) blir stor, men konsekvensen kan bli förödande.

För det andra så ökar man risken att föra ut dubbla budskap. Och i dessa mediestyrda tider kan det vara fullständigt förödande att tala med dubbla tungor.

För det tredje så behöver socialdemokratin bli bättre på att agera ut sina interna konflikter genom voteringar och beslut och bör inte i detta läge frestas att lösa interna frågor genom att låta olika ledare stå för olika åsikter.

[tags]socialdemokraterna, ledarskap, politik[/tags]

The this article writing research paper cash flow doesn’t have any source upon the relevant revenue recognition