Har ni märkt den svenska revolutionen?

Det här blir av naturnödvändigheten en repetition av mycket jag skrivit de senaste dagarna. Och inte bara jag. Den offentliga debatten har bytt skepnad. Så till den milda grad att det kan var värt en sammanfattning.

De senaste dagarna har Sverige haft en oblodig revolution. I decennier har mediernas makt vuxit. Detta har skett av flera olika orsaker. Den kanske viktigaste orsaken är att de politiska partiernas möjlighet att kommunicera med ett folkflertal har reducerats i takt med att deras medlemsantal sjunkit och att antalet förtroendevalda i landet drastiskt sjunkit. Politiken har därmed hänvisats till att kommunicera genom massmedierna, och denna kommunikation har skett i allt högre utsträckning på mediernas villkor.

Under 80- och 90-talen utvecklades flera strategier för att komma runt mediernas allt mer allsmäktiga grepp över dagordningen. Med en armé av pressekreterare, pr-konsulter och spinndoktorer har politiker, företagare och organisationer försökt få in sina frågor på dagordningen. Ibland har de lyckats, oftast inte. Men de misslyckade försöken har vi aldrig märkt.

Behovet för politiker och förtroendevalda att tala med väljarna direkt har förstås aldrig minskat. Men filtrena har blivit allt mer ogenomträngliga. Mediekoncentrationen har skapat en allt större likformighet, drevjournalistiken har vuxit fram i detta likriktade medielandskap där alla springer på samma bollar.

Så föddes bloggosfären, först som ett alternativt medium för gräsrötter, men nu en etablerad alternativ kanal förbi redaktionernas egna agendor. Det blev en liten hajp, där medierna å ena sidan förklarade bloggarna som ganska harmlösa dagböcker på nätet men å andra sidan kastade sig över och försökte ta över med egna krönikörer. Sen förklarades bloggen som död.

Under tiden har allt fler politisk engagerade börjat använda sig av bloggar som kanal med sina väljare. Och det fungerar. Inte så att allt som skrivs på politikernas bloggar omedelbart syns i medierna, men det påverkar agendan. Och, som i fallet Carl Bildt, det visar att den granskande och grävande journalistiken kanske inte skulle fällt så många om de granskade hade haft tillgång till genmälen.

Det finns inget misslyckande i Expressens grävande i Carl Bildts affärer. Det har varit en viktig granskning. Men många, inte minst på Expressen, är säkert besvikna idag för att det inte lett till hans avgång. Men många andra viktiga mål är rimligtvis uppfyllda. Bildt har ingen, eller snudd på ingen, trovärdighet kvar när han uttalar sig om Sudan. Och att utrikesministerns tillförlitlighet i relationerna med vår närmaste stormakt, Ryssland, kan ifrågasättas borde oroa statsministern.

Men det är regeringsbildaren som ska ha förtroende för sina ministrar, inte en kvällstidningsredaktion. Om Reinfeldt väljer att behålla Bildt så är det hans huvudvärk. Det är en rimlig ordning. Båda kommer att bli avsatta om tre och ett halvt år, och säkert med betydligt mindre ansträngning om Bildt sitter kvar i regeringen.

Men Carl Bildt har också visat vägen. Han har visat att det är möjligt för politiken att ta tillbaka initiativet från massmedierna. Den bidrar till ett bättre demokratiskt samhällsklimat. Det är en liten revolution. Och representanterna för de störtade makthavarna heter Per Svensson och Bertil Torekull. Det finns säkert fler missnöjda makthavare i kulisserna. Men inse att spelet är över nu. Ni äger inte ensamma mediemakten längre. Ni måste dela den.

Från höger till vänster får Bildt sympatier just nu, men inte för hans utrikespolitik. Nej, för att han brutit ett maktmonopol. De journalister som nu värnar vikten av den granskande journalistiken för demokratins skull lägger nu den här debatten åt sidan och ägnar sig åt att granska innehåll istället för form.

Denna revolution kommer leda till både bättre politik och journalistik och har vi riktig tur så kan det leda till att väljarnas och läsarnas förtroende för  politiker och journalister ökar igen.

[tags]media, politik, journalistik, bloggosfären, makt, demokrati, revolution, carl bildt, samhälle[/tags]

I made them aware of what needed https://essaydragon.com/ to be done long in advance and all went smoothly