(S) nära egen majoritet

Opinionsanalys Det är en mycket intressant opinionsmätning som presenteras av Temo idag. Med 46,3 procent av väljarstödet skulle socialdemokraterna vara mycket nära att säkra egen majoritet i riksdagen. Det räcker med att ett av de små riksdagspartierna trillar ut, det spelar ingen roll om det är från höger eller vänsterkanten. Och det verkar vara en fullt möjlig händelseutveckling. Tre partier – kristdemokraterna, vänstern och folkpartiet – ligger och sladdar vid 4-procentspärren.

Bildandet av Alliansen och valsegern 2006 kan bli något av en pyrrhusseger för den svenska borgerligheten. I och med att blockpolitiken nu är fast cementerad verkar väljarna tendera att betrakta det svenska partilandskapet som ett tvåpartisystem. Är det så blir de små partierna de stora förlorarna. Behovet av ett proportionellt valsystem där även små partier får genomslag blir också allt mindre. Utvecklingen mot ett tvåpartisystem syns också i det faktum att moderaterna ligger fast förankrade på en hög nivå i opinionen med 24,1 procent av väljarstödet.

De stora vinnarna på ett politiskt landskap där mittenpartierna utplånas är förstås socialdemokraterna. Stödet för den svenska modellen och välfärdsamhället är fast förankrat i den svenska valmanskåren och förknippas med socialdemokratin som ses som en garant.

Jämför man opinionsläget idag med motsvarande läge under tidigare borgerliga regeringar kan man se att socialdemokratin ligger mycket bra till inför valet 2010. Opinionssiffrorna vårarna 1980 och 1992 låg strax under det valresultat socialdemokraterna nådde vid nästkommande val. Man kan inte dra några långtgående växlar på detta, men jag vågar nog dra slutsatsen att socialdemokratin denna vår etablerat sig på sådana opinionsnivåer att talet om koalitionsregering med v, och mp blir mindre akut.

Istället för att bilda en så fast koalition som man har gjort i det borgerliga blocket kan socialdemkraterna bjuda in till en bredare debatt om regeringsbildningsfrågan. Där bör man även överväga att föra samtal med centern och folkpartiet. Även om tvåpartisystem gynnar socialdemokraterna, så är det inte säkert att det gynnar Sverige. En politik som bygger på överenskommelse och samsyn över blockgränserna kan mycket väl vara att föredra. Partiledarbytet i folkpartiet kan öppna för ett bättre samtalsklimat. Man kan i alla fall hoppas på det.

Trots en massiv medieuppmärksamhet rör sig inte Sverigedemokraterna i opinionen. Deras stöd finns framförallt lokalt och koncentrerat till Skåne. Det bör få partistrategerna i riksdagspartierna att ta sig en tankeställare. Det är inte på riksnivå man behöver möta Sd utan i lokala debatter där deras politik kan granskas tydligare. Sd är inte en maktfaktor på nationell nivå och det finns ingen anledning att låtsas att de är det heller.

[tags]politik, opinionsanalys, analys, temo[/tags]

The edit go to service menu is simply used to undo or redo certain actions