(S) nära egen majoritet

Opinionsanalys Det är en mycket intressant opinionsmätning som presenteras av Temo idag. Med 46,3 procent av väljarstödet skulle socialdemokraterna vara mycket nära att säkra egen majoritet i riksdagen. Det räcker med att ett av de små riksdagspartierna trillar ut, det spelar ingen roll om det är från höger eller vänsterkanten. Och det verkar vara en fullt möjlig händelseutveckling. Tre partier – kristdemokraterna, vänstern och folkpartiet – ligger och sladdar vid 4-procentspärren.

Bildandet av Alliansen och valsegern 2006 kan bli något av en pyrrhusseger för den svenska borgerligheten. I och med att blockpolitiken nu är fast cementerad verkar väljarna tendera att betrakta det svenska partilandskapet som ett tvåpartisystem. Är det så blir de små partierna de stora förlorarna. Behovet av ett proportionellt valsystem där även små partier får genomslag blir också allt mindre. Utvecklingen mot ett tvåpartisystem syns också i det faktum att moderaterna ligger fast förankrade på en hög nivå i opinionen med 24,1 procent av väljarstödet.

De stora vinnarna på ett politiskt landskap där mittenpartierna utplånas är förstås socialdemokraterna. Stödet för den svenska modellen och välfärdsamhället är fast förankrat i den svenska valmanskåren och förknippas med socialdemokratin som ses som en garant.

Jämför man opinionsläget idag med motsvarande läge under tidigare borgerliga regeringar kan man se att socialdemokratin ligger mycket bra till inför valet 2010. Opinionssiffrorna vårarna 1980 och 1992 låg strax under det valresultat socialdemokraterna nådde vid nästkommande val. Man kan inte dra några långtgående växlar på detta, men jag vågar nog dra slutsatsen att socialdemokratin denna vår etablerat sig på sådana opinionsnivåer att talet om koalitionsregering med v, och mp blir mindre akut.

Istället för att bilda en så fast koalition som man har gjort i det borgerliga blocket kan socialdemkraterna bjuda in till en bredare debatt om regeringsbildningsfrågan. Där bör man även överväga att föra samtal med centern och folkpartiet. Även om tvåpartisystem gynnar socialdemokraterna, så är det inte säkert att det gynnar Sverige. En politik som bygger på överenskommelse och samsyn över blockgränserna kan mycket väl vara att föredra. Partiledarbytet i folkpartiet kan öppna för ett bättre samtalsklimat. Man kan i alla fall hoppas på det.

Trots en massiv medieuppmärksamhet rör sig inte Sverigedemokraterna i opinionen. Deras stöd finns framförallt lokalt och koncentrerat till Skåne. Det bör få partistrategerna i riksdagspartierna att ta sig en tankeställare. Det är inte på riksnivå man behöver möta Sd utan i lokala debatter där deras politik kan granskas tydligare. Sd är inte en maktfaktor på nationell nivå och det finns ingen anledning att låtsas att de är det heller.

[tags]politik, opinionsanalys, analys, temo[/tags]

The edit go to service menu is simply used to undo or redo certain actions

Leijonborg avgår – gör politiken en björntjänst?

Jag brukar vara försiktig med att uttala mig om ledarfrågor i andra partier. Det känns märkligt att jag som medlem i socialdemokraterna skulle ha någon synpunkt på vem som bör leda folkpartiet. Precis lika märkligt som jag tycker det är när folkpartister har synpunkter på socialdemokratiska ledarval.

Så om Leijonborgs avgång har jag inte mycket att säga. Däremot är jag förstås intresserad av hur lederskiftet kan komma att påverka folkpartiets positionering i svensk politik. Sedan den borgerliga alliansen bildades har folkpartiet framstått som något av alliansens gökunge. Visserligen har Lars Leijonborg bekänt sig till denna skapelse. Men det har också märkts, av hans egna och andras uttalanden, att alliansen aldrig riktigt varit bekväm för folkpartiet.

Mittenpartiernas beteende är viktigt för hur svensk politik formas. Idag har man låst upp den svenska politiken i block som ser ut att vara svårrubbade. Och blir Leijonborgs efterträdare någon av de folkpartister som idag ingår i regeringen lär inte detta förändras. Björklund, Malmström och Sabuni har sina poster tack vareframgångarna för alliansen. De lär knappast vara intresserade av att bryta blockbarriärer. Det skulle möjligen en kandidat från utsidan regeringen vara.

Inneslutna i alliansen kommer folkpartiet spela en allt mindre betydande roll. Utvecklingen mot ett tvåpartisystem kommer utplåna resterna av ett levande socialliberalt parti. Leijonborgs avgång betyder antagligen att folkpartiet närmare knyts till alliansen, jag tror det är en sista björntjänst för svensk politik och definitivt för folkpartiet.

[tags]folkpartiet, lars leijonborg[/tags]

Die entwicklung dies ansehen der vielseitigen industrie des rhein-main-gebietes seit ende des 19

Hyckleriet utan ände

Hur ser det egentligen ut med den borgerliga regeringen utnämningspolitik? Har det blivit så att man i öppna ansökningsprocesser rekryterar de bäst lämpade? Hittills finns det mycket lite som tyder på det och idag kan jag här på Magnus tankar avslöja en ny tillsättning av den borgerliga regeringen där partibok uppenbarligen gått före kompetens.

Det handlar om den tidigare folkpartistiska riksdagsledamoten Anna Grönlund Krantz som nästa torsdag kommer att utses till ordförande för Botniabanan AB. En rekrytering som förvånar flera av kommunerna som också ingår i bolaget.

Igår satt Anna Grönlund Krantz make, den folkpartistiske riksdagsledamoten Tobias Krantz, och debatterade utnämningspolitik med den tidigare socialdemokratiska ministern Berit Andnor. Krantz gick till hård attack på den socialdemokratiska regeringens utnämningspolitik och menade att det nu blir så mycket bättre och öppnare med den borgerliga regeringen. Han visste uppenbarligen vad han pratade om eftersom hans fru nu får ett toppuppdrag. Kanske inte öppnare, men familjen Krantz får i alla fall ett extra styrelsearvode och det är väl bättre?

Extra pikant blir kanske historien av att det är Berit Andnors make, Bo Bylund, som petas från ordförandeuppdraget.

[tags]politik, utnämningspolitik, tobias krantz, anna grönlund krantz, botniabanan[/tags]

Wochentage und tageszeiten regeln https://ghostwritinghilfe.com tageszeiten werden großgeschrieben

Har förlåtelsen ingen plats längre?

Just medan jag skriver dessa rader pågår en demonstration i Vetlanda. En demonstration där arga ortsbor riktar sin vrede mot socialchefen och kräver hans avgång. Bakgrunden är förstås socialtjänstens underlåtenhetssynder i fallet med den nu 16-åriga flicka som under flera år tvingades leva med en pappa som förgrep sig på henne.

Det här skulle kunna vara ett inlägg om grävande journalistik. I svallvågorna kring Uppdrag Gransknings reportage om fallet har en debatt startat om den grävande journalistiken. Lars Adaktusson skrev en krönika i ämnet där han tar avstånd från de metoder – dramatiseringen, de dolda inspelningarna, hårdvinklingen – som idag kännetecknar mycket av den grävande journalistiken. Det var en mycket tänkvärd krönika. Den ledde i sin tur fram till en mycket tramsig debatt mellan Josefsson och Adaktusson i Godmorgon Sverige. En debatt som känntecknades av invektiv och frånvaron av reflektion.

Britta Svensson nyanserar idag bilden av granskningen. Affären var känd sedan i höstas. Ingen ny granskning har egentligen gjorts av Janne Josefsson. DN var före och barnombudsmannen har också uppmärksammat fallet redan i höstas. Men dramatiseringen och det starka genomslaget i teve har nu lett fram till de starka reaktionerna och demonstrationerna i Vetlanda. Läs Svensson krönika, den är också tänkvärd.

För egen del tror jag att vi behöver grävande journalistik som använder sig av dramatisering och dolda inspelningar. Men vi behöver också en diskussion om hur denna typ av journalistik manipulerar oss och vad som händer i ett samhälle där granskning alltid ska följas av avgång för att det ska räknas.

Det här är ett inlägg om förlåtelse. Jag vet inte hur många underlåtelsesynder jag begår på en vecka, men några stycken är det allt. Både mot familjen och på jobbet. Oftast handlar det om att jag prioriterat fel, eller glömt något. Ibland har jag helt enkelt inte förstått det som sagts mig. Jag tror det händer de flesta av oss. Ibland får det riktigt dåliga konsekvenser, oftast inga alls. Men jag lever ett så priviligierat liv att jag i alla lägen hoppas på omgivningens förlåtelse. Och får den oftast, för att inte säga alltid.

Jag försöker också att vara generös med att förlåta andra. Jag tror att om vi, du och jag, alltid agerar för att sätta åt den som gjort fel så får vi ett intolerant samhälle där folk blir rädda för att överhuvudtaget agera. När socialen i Vetlanda har gjort fel, vilket de uppenbart har, är det viktigare för mig att ta reda på vad de gjort för att se till att det inte händer igen än att kräva att de skyldiga pekas ut och tvingas avgå. Visst finns det lägen då avgångar är berättigade, och andra lägen där det är rimligt att straffa folk. Men även det måste ske på ett sätt som gör det möjligt för dessa människor att komma igen. Att få en andra chans.

Vi får inte bli snåla med att ge människor en andra chans. Föreställ dig bara själv hur du skulle uppleva det om du visste att ditt första misstag också blir ditt sista. Hur skulle man då kunna upprätthålla ett förhållande? Hur skulle en arbetsplats se ut där varje misslyckande leder till avskedande? Förlåtelsen är inte bara en försäkring för dig själv, den är också ett smörjmedel för all typ av mänsklig interaktion.

Om den granskande journalistiken krymper utrymmet för förlåtelse i samhället då gör den oss en rejäl björntjänst. Om den däremot bidrar till att få oss att lära av våra misstag då är den livsnödvändig. Men vilket är det? Hur ser det egentligen ut idag?

[tags]media, granskande journalistik, förlåtelse, janne josefsson, lars adaktusson, vetlanda, samhälle[/tags]

If you want to be a surgeon, make sure you have shadowed a surgeon and can pop over to the blog explain why you like that field

Borgs uppenbara hyckleri

Anders Borg, finansminister, vill idag få oss att tro att nästa omgång skattesänkningar från den moderatledda regeringen ska komma låginkomsttagarna till del. Som budskap klingar det bekant från valrörelsen, men Borg är ju känd som en man som säger ett och gör ett annat. Förmögenhets- och fastighetsskatt var inte viktigt att avskaffa, men vips blev de prioriterade. På moderaternas hemsida kan man läsa att:

Det är framförallt de som idag lever på små marginaler som kommer se sitt utrymme öka bäst. Våra förslag innebär att ca 75 procent av skattesänkningarna tillfaller låg- och medelinkomsttagare.

Men när riksdagens utredningstjänst tittade på hur moderaternas skatteförändringar hittills har slagit så framträder en helt annan bild. Tittar man på hur inkomstförändringarna ser ut efter de skatteförändringar som gjorts hittills, exkl. förmögenhetsskatt och fastighetsskatt så ser det ut så här fördelat på befolkningen uppdelat i tiondelar. Grupp 1 tjänar minst, grupp 10 tjänar bäst. (Klicka på bilden för större format.)

skattdecentil.gif

Ett annat sätt att åskådliggöra detta är att titta på hur förändringarna ser ut om man ser till den sämst betalda hälften av befolkningen och jämför med den bäst betalda. Då ser det ut så här:

skatthalft.gif

Lägger man till effekterna av borttagandet av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt så accentueras bilden ytterligare, förstås. Finansministerns hyckleri måste vara jobbigt att bära för honom, stackaren. Men han sover nog ändå gott på den av sedlar sprängfyllda madrassen.

[tags]politik, skatter, anders borg, fördelningspolitik[/tags]

If you completely lose, a delve into this secondary character takes your place

Rösta fram folkets konsumentombudsman

Idag gick ansökningstiden ut till tjänsten som konsumentombudsman (KO) och generaldirektör för konsumentverket. Som jag är intresset för jobbet ljumt. När registratorsexpeditionen hade stängt för dagen hade tio ansökningar kommit in. De presenteras alla kortfattat nedan. Här på bloggen vill jag bidra till det öppna ansökningsförfarandet som regeringen nu slagit in på och ordnar därför en omröstning bland läsarna så att vi medborgare får säga till om vilken KO vi vill se. Ta chansen och rösta idag!

Kandidaterna [Med reservation för ansökningar som inkommer under kvällen och natten]

Thomas Rasmussen, arbetslös från Kristinehamn. Har idag ströjobb bland annat som BlackJackdealer. Anger som sin främsta merit att han har ”stor erfarenhet av att vara lurad kund och förstår problematiken.”

Olof Johansson, 39, tidigare beredningsjurist vid brottsoffermyndigheten och stabsjurist vid kronofogdemyndigheten. Idag boende i Varberg. Anger som sin främsta merit att han är lugn och trygg och jobbar professionellt och målinriktat.

Jacob Ceder, 57, advokat i Advokatfirman Bernling Boberg Ceder sedan 1982. Har inte lämnat in formell meritlista.

Lars Holmgård, 43, enhetschef på Värmlands tingsrätt. Har tidigare bland annat haft ansvar för sammanslagningen av Värmlands fyra tingsrätter. Har sin spetskompetens på miljöområdet.

Annika Persson Arcangioli, 49, enhetschef på kronofogdemyndigheten i Göteborg. Har varit på kronofogdemyndigheten sedan 1992. Ser sig själv som drivande, resultatinriktad och intresserad av kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Per-Anders Sunesson, 44, chef för socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro. Har tidigare haft annan befattning på socialstyrelsen och arbetat på kriminalpolitiska enheten på Justitiedepartementet. Vill bidra till konsumentverket med ett ”modernt ledarskap, erfarenhet från organisationsutveckling, entusiasm och arbetsglädje”.

Anders Österlin, 60, Lagman i länsrätten i Värmland. Har tidigare arbetat som kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg och utredningsjurist vid Riksskatteverket. Motiverar inte sin ansökan.

Peter Stangendahl, 55, rådman vid Västmanlands tingsrätt. Har tidigare varit rådman vid Örebro tingsrätt och advokat. Har gett ut flera böcker inom det konsumenträttsliga området. (I huvudsak lagkommentarer)

Anders Leckne, VD för SD Säkerhet AB i Täby, har tidigare arbetat som kommundirektör och konsult i Linköpings kommun och haft en polismästarkarriär i bland annat Mora och Härnösand. Beskriver sig själv som ”en skicklig och prestigelös ledare som tror på kraften av framgångsrika team och samlad kompetens”.

Gunnar Larsson, 52, lagman i Örebro tingsrätt. Tidigare kammarråd och avdelningschef vid kammarkollegiet och chef för kollegiets försäkringsavdelning i Karlstad. Har inte insänt meritförteckning eller motivering.

{democracy:4}

[tags]regeringen, utnämningar, utnämningspolitik, KO, konsumentverket, konsumentombudsmannen, politik[/tags] Let’s understand what do my essay their site actuarial science is

Ge Sd det utrymme de förtjänar

Sverigedemokraterna är ett mycket litet parti. Ett litet populistiskt högerparti som fått ungefär det utrymme de förtjänar sett till massmedial uppmärksamhet. Antagligen uppmärksammas de en aning i överkant i förhållande till sin storlek. Jag minns vilket utrymme miljöpartiet och kristen demokratisk samling fick innan de var etablerade riksadagspartier. Det var betydligt mindre. Och då talar vi ändå om partier med en seriös agenda.

Det är bra att de borgerliga partierna valt att ta debatt på nationell nivå med Sverigedemokraterna. Det kommer att ta bort en del av den martyrgloria Sd försöker skapa kring sig. Men det betyder ju inte att de etablerade partierna i tid och otid ska ägna sig åt att debattera med populister och främlingsfientliga. Så det är dags att ge Sd det utrymme de förtjänar, och det är mindre än idag.

[tags]sverigedemokraterna, politik, media[/tags]

advancements in technology have had cellspyapps.org/how-to-tell-if-tracking-software-is-on-your-phone a substantial impact on the retail market as businesses rush to adopt cloud retail management sotware to help them some with the rigors of the work

Är livet slut nu?

rodeofest.gifLäser dagens Rocky på nätet. Handlar om mediefolk. Å några såna känner man ju. De festar. Det har man ju gjort. Med mediefolk. Ibland.

Men tydligen så ska man gå på något som heter rodeofest nu för tiden. Nån sån har jag aldrig varit på. Heller aldrig blivit bjuden. Någonsin.

Två frågor – eller snarare tre – pockar på min omedelbara uppmärksamhet. 1. Vad faen är en rodeofest? 2. Är livet slut nu, efter att jag avslöjat min pinsamma ouppdaterade folk- och festkunskap? 3. Kan någon, snälla snälla, bjuda mig på en rodeofest?

In der so informierten teilgruppe der bevölkerung liegt die zustimmung zu höheren lehrergehältern sogar noch um https://www.hausarbeit-agentur.com neun prozentpunkte niedriger

En välkommen droppe i havet

Idag presenterades ett mycket välkommet initiativ från den borgerliga regeringen. En halv miljard kronor anslås för att försöka göra någonting åt den katastofala miljösituationen i Östersjön och Västerhavet (Skagerack och Kattegatt). En halv miljard är förstås alldeles för lite, men man ska inte låta det bästa bli det godas fiende så jag säger som det är: Det är en bra start!

Som dykare befinner jag mig ganska ofta under Östersjöns grönblåa vattenyta. Och även om vraken är fantasiska så är det mycket påtagligt att Östersjön är ett dött hav. Dygråa bottnar härskar och inslagen av växtlighet eller djurliv är nästintill obefintligt. De gånger jag fiskar i stockholms skärgård är det lätt att konstatera att tillgången till fisk sjunkit katastrofalt bara de senaste 10 åren.

Nu föreslår alltså regeringen att man ska satsa på att syresätta bottnar, fiska ut skarpsillen – som idag är ett stort hot mot både torsk och strömmingsbestånden – och bygga ut vattenvägar för lax och öring. Det är utmärkta förslag. Starta omedelbart och fortsätt ha modet att satsa på miljövård i östersjön. Det kommer att behövas många miljarder, men de är värda att satsa, varenda krona.

[tags]miljö, politik, östersjön, regeringen[/tags]

Law students can pursue various diploma or certificate courses offered in visit this company forensic science

Ockrarna i stadshuset

Det är ett politiskt högstatusprojekt för de borgerliga i stadshuset i Stockholm – utförsäljningen av lägenheterna i den kommunala allmännyttan. Men det skulle se illa ut om all försäljning av sådana lägenheter skedde i innersatden och andra attraktiva bostadsområden. Så för att rädda ansiktet så är de borgerliga beredda att gå nästan hur långt som helst för att sälja lägenheter också i oattraktiva ytterstadsområden.

Den senaste idéen är att bjuda in en ockerfirma, Blue Step, för att erbjuda lån till de som inte skulle få lån i en vanlig bank så de kan köpa sina lägenheter.  Blue Step erbjuder lån till högre ränta, någonstans mellan 33 och 50 procent högre än i en vanlig bank, till den som inte har säkerhet, god ekonomi eller betalningsanmärkningar. Ockerpriser alltså.

Genom att bjuda in en ockrare hoppas den borgerliga majoriteten på att sälja fler lägenheter. Självklart kommer detta att leda till att många skuldsätter sig över sin förmåga. Blue Step är osentimentala och säger att det inte är något stort problem, då vräks de och lägenheten säljs exekutivt.

Fler ska lockas in i skuldfällor för att rädda ansiktet på den idiotiska lägenhetsförsäljningsidéen. Hur ser då borgarna på det kommunala ansvaret att hiälpa människor ur skuldfällor? Jo, de skär ner på konumentvägledningen. Politiken hänger ihop – och den är djupt cynisk.

[tags]politik, stockholm, utförsäljning, allmännytta, skuldsanering, ocker[/tags]

After listening to my voice for less spying.ninja/iphone-spy/ than 5 minutes, the recognition engine rarely made a mistake