Nu är det Aftonbladet som snor

Marianne Ekdahl heter en journalist och statsvetare som bloggar och då och då skriver på Sydsvenskans ledarsida. Hon är specialiserad på europafrågor. I förrgår skrev hon en om statsministerns europaturné. Den som är intresserad kan ta del av den där Tommy Svensson har snott hela analysen och rewritear den (Men han orkade inte ens byta rubrik). Marianne får förstås ingen kredd. Hon är ju bloggare, och såna kan man mjölka hur som helst.

Jag vet hur försvaret från Svensson kommer att låta – det låter ju alltid likadant när medierna snor. ”Nä, höhö, det där tänkte jag ut alldeles själv. Det är en ren slump bara”. Men han har lite svårt att påstå att han inte känner till Mariannes blogg, för den har ju en länk från där Svensson skriver.

Jag undrar om Tommy Svensson ens har anständigheten att skämmas?

[tags]media, bloggosvären, nyhetsstöld, tommy svensson, aftonbladet, marianne ekdahl[/tags] Once the smart bridge is up and running, it can be added to homekit using lutron’s cas ta wireless app by following the standard homekit pairing an exotic read procedure of entering or scanning the homekit code found on the bottom of the bridge

Sveriges mest kompetenta regering

Idag slogs nog ett slags bottenrekord i svensk politik. Infrastrukturminister Åsa Torstensson höll presskonferens om Citybanan i Stockholm och lyckades på 40 minuter prestera en så usel informationsgivning att den tidigare rekordhållaren, Bosse Ringholm, framstår som ett under av klarhet och pregnans.

Titta på presskonferensen, fundera på vad ministern säger. Hittar du ett enda rakt besked så tveka inte mejla redaktionerna i Stockholmsområdet för journalisterna såg helt uppgivna ut mot slutet. Det måste vara detta Carl Bildt menade med ”Sveriges mest kompetenta regering” *djup ironi*

[tags]politik, infrastruktur, citytunneln, stockholm, åsa torstensson, regeringen[/tags]

The person in the application was not who they met suitable link on interview day

Kulturministerns mumbojumbo

Med 652 ord och drygt 4000 tecken lyckas kulturministern idag säga ingenting om hur hon ser på framtiden för public service. För att släta över den stora oenighet som finns inom borgerligheten i synen på Sveriges radio och televisions framtid kommer det idag presenteras en enmansutredning som ska se över public service. Det hade varit intressant att i det sammanhanget höra lite om vad kulturministern – som ändå är högst ansvarig – egentligen tycker. Men det bli mumbojumbo.

Utredningen ska se över finansieringsformerna, men det ska inte bli reklam och utgångspunkten ska vara licensfinansiering. Wow!

Public Service ska enligt kulturministern vara både bred och smal. Wow!

Public Service har ett särskilt ansvar för sändningar till invandrargrupper och funktionshindrade. Det har de, och det tar de idag, så vad ska man säga? Wow!

Resurserna ska användas effektivt. Wow! Verkligen nydanande som synpunkt.

Kulturministern avslutar artikeln med att försvara sig mot den, som hon tycker, orättvisa anklagelsen att hon har en dold agenda.

Debatten kring det förkortade sändningstillståndet och översynen av public service har till stor del präglats av överord och anklagelser om en dold agenda.

Det är emellertid inte den dolda agenda som är problemet med kulturministerns mediapolitik. Det är bristen på agenda.

[tags]media, kultur, public service, sr, svt, regeringen, lena adelsohn liljeroth, politik[/tags]

Ich kann mir kaum www.best-ghostwriter.com/ vorstellen, dass diese stellen überhaupt in gefragten mangelfächern besetzt werden können, denn sie bieten keine wirklichen perspektiven

Föreningslivet ska inte agera polis

  • En medlem i Svenska kyrkan begår inbrott i en villa. Polisen ingriper inte, men en moderat kommunalpolitiker kräver att Svenska kyrkan ska stänga av honom från gudstjänster i 10 år.
  • En medlem i Transportarbetareförbundet kör onykter på sin fritid. Han går fri från dom men en moderat riksdagspolitiker kräver att han ska stängas av från a-kassan i 10 år.
  • En medlem av herrklubben ”Sällskapet” förskingrar en halv miljard från banken där han jobbar. Han går fri i tingsrätten men en socialdemokratisk landstingspolitiker kräver att han ska stängas ute från herrklubbens lokaler i 10 år.
  • En Djurgårdssupporter slår sönder en tunnelbanevagn. Polisen tar inte fast honom, men en moderat kommunalpolitiker kräver att Djurgården ska stänga av honom från matcher i 10 år.
  • En student bedriver pennalism i samband med nollning. Han blir polisanmäld men åtalet läggs ner. En folkpartist i riksdagen kräver att studentkåren ska stänga av honom från kåraktiviteter i 10 år.

Kan vi acceptera ett samhälle där de rättsvårdande myndigheterna bara ger upp och det blir upp till föreningslivet att döma och straffa oss som medborgare? Det finns politiker som tycker så. Ett av ovanstående exempel är nämligen hämtat från dagens nyhetsflod. I min värld ska brott beivras av samhället staten. En modell där föreningslivet ska stå för rättsvården blir fullständigt rättsosäker.

Polis och åklagare har ansvaret för att förhindra brottsligheten. En annan modell vore en fullständig kapitulation från deras sida.

[tags]politik, rättsväsende, brott, straff, föreningsliv[/tags]

Md5 guide which you placed on desktop in step 1

Rör inte min Kvarn!

Nu blir jag förbannad. Riktigt jäkla ilsk. Moderaterna i stadshuset i Stockholm har beslutat att ta ifrån Kvarnen sitt utskänkningstillstånd. Kvarnen är en fantastisk ölhall med underbar atmosfär och två statyer av några av Sveriges största hjältar. Nacka Skoglund och Tage Erlander.

Dessutom råkar Kvarnen vara en samlingsplats för Stockholms intelligensia, Bajens supportrar.

Sannolikt är det kombinationen av Erlander och Hammarby som blivit för mycket för moderaterna, en samling politiker som det gått snett för, ety merparten av dem är järnkaniner, eller gnagare i största allmänhet. För att skjuta bort fokus från sitt totala misslyckande att skaffa fram en ny arena åt Hammarby så slår man nu direkt mot kärnan i bajenkulturen. På sikt handlar det förstås också om att driva bort Bajenfansen från Söder så att den fortsatta bourgoisiefieringen av Södermalm kan fortsätta ostört. Planerna sträcker sig säkert så långt som att låta Östermalm inta Slussen och Maria församling.

Det är dags att ställa Sven Dufva vid Slussbron för att mota fienden.

Det dröjde heller länge ej, förrn han den visa fick,
Ty bron sågs fylld av fiender i samma ögonblick.
De rände på, man efter man, men åt envar, som kom,
Gavs höger-om och vänster-om, så att han damp tvärtom.

Att störta denna jätte ned var mer än arm förmått,
Och ständigt var hans närmsta man hans skydd mot andras skott;
Dock djärvare blev fienden, ju mer hans hopp bedrogs;
Då syntes Sandels med sin flock och såg hur Duva slogs.

”Bra, bra”, han ropte, ”bra, håll ut, min käcka gosse du,
Släpp ingen djävul över bron, håll ut en stund ännu!
Det kan man kalla en soldat, så skall en bajare slåss.
Fort, gossar, skynden till hans hjälp! Den där har räddat oss.”

Tillintetgjort fann fienden sitt anfall innan kort,
Den blåa truppen vände om och drog sig långsamt bort.

Peter Lundén-Welden heter den moderate ordföranden i tillståndsdelegerade. 50 spänn på att han inte e bajare.

[tags]hammarby, stockholm, kvarnen, konspirationsteorier, bajen, södermalm[/tags]

In grade school and throughout high school, I wanted to study archaeology in the southwest https://www.homeworkhelper.net and latin/south america

Grattis Star Wars 30 år!

Star Wars fyller 30 i dagarna och har därmed passerat mig i ålder. Jag är några och 20 sedan ett decennium tillbaka. Men hur firar man bäst detta. Ja, jag vet inte, men jag är säker på att huvudpersonerna i denna film firar så det står härliga till:

As always, the latest ios release, which in visit this forum right here this case is ios 9

Devalvera inte val

Det har rapporterats ganska sparsamt från det spanska lokalvalet. Det var jämt och det blev spännande. Men det som slår mig mest är att det som rapporteras inte är striden kring den spanska lokalpolitiken utan om rikspolitiken. Både TT och Ekot rapporterar om valet som ”en viktig värdemätare inför kommande parlamentsval

Det finns en ganska stark opinion i Sverige för att man ska separera riksdagsvalet från kommun och landstingsvalet. Ett av de tyngsta argumenten för detta brukar vara att det skulle gestörre utrymme åt lokalpolitiken. Men i verkligheten finns det mycket lite som tyder på att så blir fallet. I stället tenderar separata lokalval att bli opinionsmätningar kring den sittande regeringen. Den lokala politiken hamnar i bakvattnet lik förbannat.

Vad man däremot vet med stor säkerhet är att valdeltagandet med skilda valdagar bli lägre. Det blir färre som tar sig till vallokalerna. Legitimiteten för det valda styret skulle därmed bli mindre. Skilda valdagar devalverar värdet på valen. Det är fel väl att gå.

[tags]politik, demokrati, val[/tags]

We’re used to apple regularly issuing firmware updates for a number of its products, examine here for more info such as iphone, ipad, apple tv, and of course, apple watch, but not so familiar with seeing updates trickle through for wi-fi base stations these days

Animalen (Djurens international)

Många rovdjur på vårt blod sig mätta
Men när vi nu till vårt försvar
en dag en gräns för dessa sätta
ska solen stråla mera klar

Via Jinge

Diesen artikel gibt es in verschiedenen medien-formaten buch e-book mehr Info suchen beschreibung in diesem standardwerk von duden finden eltern und erzieher die 3 000 wichtigsten wörter und redewendungen, die kinder zum sicheren schuleinstieg benötigen

Jodå, Sahlin var förberedd

Jag blev tvungen att forska lite i det här om huruvida Sahlin var ordentligt förberedd inför debatten med Jimmy Åkesson. Och svaret är nog tämligen klart – det var hon.

Bland det material som gicks igenom inför debatten var Sverigedemokraternas olika program och material från 1998 fram till det nyligen timade årsmötet, lokala material från olika delar av landet, motioner från fullmäktigeförsamlingar, särskilt med tonvikt på Skåne, Blekinge och naturligtvis Sölvesborg – Åkessons hemkommun – tevedebatter och tal av Åkesson (Mycket finns att hämta på Youtube) och material från Expo. Med andra ord en förberedelse som är normal inför partiledardebatter.

Därmed känner jag mig lugnad på en punkt. Det var inte en oförberedd debatt där Sahlin litade på rutin. Debatten togs på allvar. Fortfarande funderar jag emelleretid på det vettiga att partier tar över journalisternas granskande uppdrag.

[tags]sverigedemokraterna, socialdemokraterna, riksdagspartierna, mona sahlin, jimmy åkesson, media, politik[/tags]

Favebucket brings beautiful, tag-enriched, privacy-friendly bookmarks listango organize and share your bookmarks popular posts their blog duolingo language learning made into an interactive translation game web

E-postavlyssning på is

Socialdemokraterna har stoppat samtalen med regeringen om en ny lag som gör det tillåtet för Försvarets radioanstalt att spionera på din e-post. Bra, det var rätt beslut. Nu vilar förslaget i ett år och den tiden bör både regering och opposition ägna åt att fundera ordentligt på vilken typ av samhälle vi egentligen vill ha.

Att låta den militära underrättelsetjänsten spionera på svenska medborgare har vi dessvärre en del erfarenhet av. Socialdemokratin har därtill inte visat sig vara den mest tillförlitlige förespråkaren för medborgarens integritet. Det är därför särskilt viktigt att det årslånga moratorium som nu träder i kraft används för att formulera en socialdemokratisk hållning till integritetsfrågorna.

Att statsminister Reinfeldt försöker använda sig av maktspråk när han recenserar socialdemokraternas ställningstagande idag är ganska belysande för hur makten alltid tycker sig ha de ädlaste motiv och ser sig motarbetad av medborgarintresset. Men oppositionen mot regeringens hållning i integritetsfrågan är stor också inom hans eget parti. Såväl Odenberg som Reinfeldt gör nog klokt i att lyssna lite på den innan beslut fattas.

[tags]integritet, avlyssning, epost, fra, politik[/tags]

Wenn nachste Seite du mir ne mail schreibst können wir unsere ergebnisse gerne austasuchen