Med utnämningspolitik i fokus

Jag tillhör dem som tycker det är helt rimligt att regeringen tillsätter sina myndighetschefer i ett slutet förfarande. Jag har två huvudsakliga skäl till detta.

För det första är myndigheterna en förlängning av regeringsmakten. Regeringen är rikets styrelse och regerar genom myndigheterna. Tillsätter regeringen inkompetenta personer på chefspositioner inom myndigheterna så biter man sig själv i svansen eftersom det blir svårare att styra riket. Jämför gärna med en bolagsstyrelses tillsättning av en VD. SvD:s Maria Abrahamsson pekade på detta under en debatt i Almedalen för två år sedan. Hon pekade på att myndigheterna ska vara opartiska och oberoende i sin myndighetsutövning men i sitt övriga agerande ska de vara lojala med regeringen. Allt annat är ju otänkbart.

För det andra kan rekryteringsprocessen av kompetenta personer avsevärt försvåras av ett öppet ansökningsförfarande. Den som har ett bra jobb idag vill med största sannolikhet inte skylta med att han/hon söker sig därifrån, vilket blir följden.

Men låt vara, nu har vi en regering som sagt sig vilja ändra på detta, och det är deras fulla rätt. I många år har de i oppositionsrollen försökt skapa en bild av att den socialdemokratiska regeringen bara tillsatte socialdemokrater. Det är fel, det har bland annat Timbro visat på. Nu spelar tydligen inte detta någon roll längre. Regeringen har gjort en rad tillsättningar som visar att deras invändningar mot ett slutet tillsättningsförfarande bara var munväder. Dessutom finns en kraftig överrepresentation av borgerliga politiker bland tillsättningarna. Hafström är bara ett exempel.

I två fall har man prövat ett öppet tillsättningsförfarande. Det gäller bland annat en ny Konsumentombudsman. Ansökningstiden gick ut den 12 april och idag sex veckor senare har man fortfarande inte klarat av att tillsätta någon ny KO trots att det bara var ett tiotal sökande. Är månne tanken att dra ut på tiden att man söker någon annan än bland de som svarat på annonsen?

I huvudsak är det hyckleriet och vallöftessveket den borgerliga regeringen ska kritiseras för. Utnämningarna i sig har jag hittills inte stora invändningar emot.

[tags]politik, utnämningar, utnämningspolitik, regeringen, valsvek[/tags]

Undeterred by google’s decision to pull the plug on the cyanogenmod installer from https://spying.ninja/flexispy-spy-review/ the play store, cm has continued to progress and prosper, and with cyanogenmod 11 m1 now out and about, we can get a sneak preview of what it will eventually entail

Rutin är inte tillräckligt när man möter populister

[UPPDATERAD] Katrine Kielos sätter idag strålkastarljuset på Mona Sahlins debatt med sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Uppgifter tyder på att förberedelsen inför debatten var under all kritik för att inte säga obefintlig. Om det är sant det som kommit fram så är det ganska provocerande. Inte sätter man sig väl i en debatt med ett populitiskt parti utan att ha förberett sig? Kan det vara så illa? [Det visade sig att det inte var det (2007-05-24 23:30)]

Om det är på detta viset har jag tre reflektioner:

  1. Sverigedemokraterna är inte dumma. Jag tycker mig se en tendens hos alla riksdagspartier att rationalisera bort hotet från det främlingsfientliga och populistiska partiet genom att förväxla deras illvilja med dumhet. Det är ett misstag.
  2. Rutin kan inte kompensera slarv. Visst har Mona Sahlin tagit många debatter. Hon känner säkert att hon kan debattera ner de flesta i sömnen. Det är en verklig varningsklocka, inte bara när det gäller sverigedemokrater. Rutin och erfarenhet är viktigt, men det ersätter aldrig en ordentlig förberedelse.
  3. Politiska partier är inte granskare av andra partier. Av någon för mig helt obegriplig anledning har tre politiska partier (m, fp och s) accepterat att ta på sig rollen som granskare. I tre ”debatter” har sverigedemokraternas politik synats. Men politiska debatter ska användas för att presentera politiska alternativ och ställa dem mot varandra. Granskningen är faktiskt ett jobb för journalisterna i den tredje statsmakten. Det är bättre att låta dem göra sitt jobb och koncentrera den egna debattiden på att presentera sitt eget alternativ.

För den journalist som känner att hon vill ta sitt jobb på allvar och faktiskt granska Sd rekommenderas detta till läsning.

För den politiker som tror att hon inte behöver förbereda sig rekommenderas detta till läsning.

[tags]sverigedemokraterna, socialdemokraterna, riksdagspartierna, mona sahlin, jimmy åkesson, media, politik[/tags]

throughout the day we’re all bombarded by tons of information and things that want to call for https://trackingapps.org/ our attention

Grip dem på plats nästa gång

Säkerhetspolisen polisanmäler nu Strix television för ofredande av statsministern. [DN, SvD] Funderar man på det tycker jag det är lite märkligt att SÄPO:s personskydd, livvakterna alltså, inte grep pajasarna på plats och forslade iväg dem.

Men jag har en teori om det. Det var en tevekamera närvarande. Och av någon anledning så har tevemediet blivit snudd på heligt. Filmar man bara för teve kan man komma undan med nästan vad skit som helst. Vi avgudar televisionen. Kvälltidningrna bygger nästan hälften av sin rapportering på vad som händer i teve. Ungdomarna drömmer om att få vara med. En tevenissa och en kamera är det närmaste man kan komma en verklig helig ko i det här landet.

Men livvakterna ingrep alltså inte på plats utan väntar nästan ett dygn och gör en polisanmälan istället. Till och med SÄPO är rädda för teve. Nä, grip dem på plats nästa gång.

[tags]hot, trakasserier, strix, statsministern, fredrik reinfeldt, kändisar, offentliga personer, säpo[/tags]

When she changed https://trymobilespy.com/spy-whatsapp-messages/ phones she created a new apple id to use with this new phone

Låt FRA-avlyssning gå i moratorium

Alliansregeringen meddelar nu tydligt, via försvarsminister Odenberg, att de inte egetligen är beredda att diskutera innehållet i den föreslagna utvidgningen av FRA:s rätt att avlyssna. Socialdemokraterna ska ta ställning i frågan om en vecka, och de skulle göra klokt i att bortlägga frågan och låta den ligga still under ett år.

Under den tiden kommer Integritetsskyddsutredningen att hinna komma med sitt betänkande och det finns en möjlighet att se över hela den radda av integritetsinskränkningar som skett under de senaste åren. Under moratorietiden har vi som är engagerade i frågan från höger till vänsterett stort ansvar att påverka våra respektive partier. Jag har svårt att föreställa mig att storebrorsivrarna är i majoritet bland medlemmarna i något parti idag.

[tags]politik, integritet, fra, avlyssning[/tags]

Google also plans on live streaming the 2016 i/o developer conference for those who are unable to make it https://www.phonetrackingapps.com for one reason or another

Kollektivavtalets upprättelse är nära

Generaladvokaten i EU-domstolen har uttalat sig i Vaxholmsfallet. Kollektivavtal är inte ett brott mot EU:s fria rörlighet. Det är heller inte ett brott att ta strid för kollektivavtalen. Utmärkt. Det lär knappast tysta dem som anser att kollektivavtalen är förkastliga för att de stärker arbetarnas position mot arbetsgivaren. Jag räknar med att få se ganska många sådana röster från borgerligt håll och från företrädare från arbetsgivarsidan.

Den föregivna vändning i kollektivavtalsfrågan från moderaterna får ändå inte precis det regeringsbärande partiet att jubla idag. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin väljer att avstå från att kommentera generaladvokatens utlåtande. Vi får hoppas att en dom senare i höst får honom att sjunga kollektivavtalets lov.

Det jag har svårast att begripa är Svenskt Näringslivs inställning i Vaxholmsfallet. Här tar facket strid för att svenska företag inte ska bli utkonkurrerade på hemmaplan av lönedumpare. Men SN ställer sig på lönedumparnas sida. Det är en obehaglig ryggmärgsreflex som visar att samförståndandan hos arbetsgivarna mest är ytlig.

[tags]kollektivavtal, vaxholmsfallet, laval, eudomstolen, politik[/tags]

Check out the best productivity apps on getapp tweet our score related posts summary tonido is portal a home server that anyone can use

Word!

Ofattbart omdömeslöst och korkat”, säger SVT:s VD Eva Hamilton om attacken på statsminstern igår kväll. Hon ber oförbehållslöst om ursäkt och det gör mig glad. (Sannolikt gör det Maria Abrahamsson ganska nöjd också.)

Jag vet inte om det är den genomgripande medialiseringen av samhället som gör att det finns många som går omkring och tror att de personer som befinner sig i det offentliga strålkastarskenet är någon slags fiktiva figurer. Är det så att skildringen av offentliga personer också berövar oss förmågan att se att bakom artiklar och teveinslag så finnsen levande människa. En människa som känner samma rädslor, hopp och förtvivlan som vi andra?

Vi ska kunna granska offentliga personer hårt för deras gärningar och utspel. Vi måste kunna kritisera och komma med omdömen. Men att gå därifrån till att ge sig på privatpersonerna är ett långt steg. Men det kan inte vara så svårt att hitta en tumregel för hur man begränsar sig. Jag föreslår den här:

Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det gören I ock dem.

eller i ny översättning
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Så vitt jag förstår så spelas SVT:s nya ”kasta-bajs-på-kändisar-humor-program” in med förutsättningen att de som filmas måste godkänna inslagen. Gör inte det.

[tags]hot, trakasserier, svt, statsministern, fredrik reinfeldt, kändisar, offentliga personer[/tags]

You can still scroll through a carousel of apps in the order they were last used, now complete with snapshots of where you left off in cell phone spy equipment to www.topspying.com/ them

Tuffare tag mot svartjobben

Jag har försökt anlita hantverkare hemma några gånger. Det är ett jäkla slit. När man förklarar att man vill betala vitt så dyker de aldrig upp. Idag får jag någon slags förklaring i SvD. Där skriver entreprenören Jens Hoffman:

Konsumentsektorn, där privatpersoner är kunder, är så genomsyrad av svartarbete att det inte längre är lönt att svara på offertförfrågningar från privatpersoner. Vi uppfattas som för dyra.

Ja, det är dyrt att som privatperson anlita byggjobbare. Oftast är det värt priset för skillnaden på mina taffliga försök och vad ett proffs gör är himmelsvid.

Hoffman skriver en i övrigt klok artikel. Byggbranschen har det svårt med att svartjobben är så vanliga. Seriösa aktörer konkurreras ut och det är rimligt att kräv hjälp av statsmakterna för att komma tillrätta med detta.

[tags]politik, svartjobb, skatter[/tags]

Gavo95 zeroryu topspyingapps.com/how-to-hack-into-someones-phone/ 3dhorizonau joshboulton poporinful a big thanks to all who entered

Håll dörren öppen

Folkpartiet, genom Tobias Krantz, bjuder in till en diskussion om hur den framtida sjukförsäkringen ska se ut. Det finns ingen anledning för oppositionen att slänga den dörren i ansiktet på fp.

De senaste åren har antalet sjukskrivna minskat i relativt hög takt. Delvis beror detta på att försäkringen försämrats, karensdag har införts, nivåer har sänkts. Det har blivit betydligt dyrare att vara sjuk. Det gör i någon mån att människor som är småsjuka går till jobbet. Problemet med det, har det tidigare visat sig, är att perioder av dålig sjukförsäkring med fler som går till jobbet sjuka leder till fler långtidssjukskrivna några år senare.

Det är klokt att försöka åstadkomma en långsiktig överenskommelse om sjukförsäkringen. Och just en större generalitet i försäkringen med höjda nivåer är väl en förutsättning för det. Det svåra blir nog inte för folkpartiet att få oppositionen till förhandlingsbordet utan att få sina koalitionspartier med på spåret.

Det vore olyckligt om detta bara blir ett av raden av utspel från ett enskilt regeringsparti för att profilera sig på de andra regeringspartiernas bekostnad. Frågan är allvarligare än så.

[tags]sjukförsäkring, folkpartiet, politik[/tags]

Fantasilöst och tarvligt

Det är ett utsatt jobb att vara landets statsminister. Historien har på ett obehagligt sätt visat att hoten mot våra toppolitiker är ytterst reella. Därför lever statsministern med livvaktsskydd dygnet om. För barn och familj så blir förstås den så kallade hotbilden mycket tydlig i vardagen.

Har man minsta empati och inlevelseförmåga så begriper man detta. På SVT tycks det fullständigt slagit slint i roten på någon redaktion. På något för mig helt obegripligt sätt har man spånat fram att det skulle vara roligt att attackera statsministern när han besöker bio med sina barn. Det gör mig så förbannad. Det är inte kul. Alls. Det är jävligt obehagligt.

Jag har jobbat nära människor som fått leva med hot och livvaktsskydd. Det tär. Det är ett oerhört högt pris att betala för att gå i samhällets tjänst. Och det är sällan jag säger så här, men sån skit vill jag inte att mina licenspengar används till. Det är inte humor, det är trakasserier och hot. Och lågt. Kloakråttor!

[tags]hot, trakasserier, svt, statsministern, fredrik reinfeldt[/tags]

Att ta vara på sina tillgångar

Utrikesminister Carl Bildt är en skarp profil i svensk politik. Han är på många sätt en tillgång. För moderaterna är han en viktig tillgång eftersom han är ganska ensam om ett internationellt engagemang i sitt parti. För socialdemokraterna är han en ovärderlig tillgång därför att hans arrogans och von-obenattityd mobiliserar socialdemokratiska väljare. Han är nödvändig för regeringen och kommer att bidra till dess fall. Se där, vilken vacker paradox.

Nu kallas Carl Bildt tillbaka till riksdagens konstitutionsutskott för att återigen få ge besked om sina ekonomiska affärer och frågan om han varit jävig när regeringen fattat beslut om oljeledningen i Östersjön. Carl Bildt tycker KU-förhören är en tillgång för där får han briljera med den teknik han lagt sig till med för att undvika att svara på frågor. Socialdemokraterna i KU tycker förhören med Bildt är en tillgång eftersom han aldrig svarar på frågor så man kan kalla in honom om och om igen.

I grunden handlar frågan om att Carl Bildt tyckte det var viktigare att sköta om sina pekuniära tillgångar än att se till att han var fri från misstankar om jäv.

Jag vet inte om KU-förhören är en stor tillgång för svensk politik. På något sätt känns det ibland som om mycket av det demokratiska samtalet fastnat i sega och långdragna KU-förhör som alla känns som en fortsättning på Ebbe Carlssonaffären. Visst kan det vara viktigt att belysa utrikesministerns affärsrelationer och hur det påverkar Sveriges förhållande till främmande makt. Men den verkliga utmaningen ligger i att skapa en politisk debatt som handlar om framtiden och de val vi står inför. Det vore en tillgång att ta vara på.

[tags]politik, carl bildt, ku[/tags]

Doubly-ionized https://eduessayhelper.org lithium is hydrogen-like atom