Kulturministerns mumbojumbo

Med 652 ord och drygt 4000 tecken lyckas kulturministern idag säga ingenting om hur hon ser på framtiden för public service. För att släta över den stora oenighet som finns inom borgerligheten i synen på Sveriges radio och televisions framtid kommer det idag presenteras en enmansutredning som ska se över public service. Det hade varit intressant att i det sammanhanget höra lite om vad kulturministern – som ändå är högst ansvarig – egentligen tycker. Men det bli mumbojumbo.

Utredningen ska se över finansieringsformerna, men det ska inte bli reklam och utgångspunkten ska vara licensfinansiering. Wow!

Public Service ska enligt kulturministern vara både bred och smal. Wow!

Public Service har ett särskilt ansvar för sändningar till invandrargrupper och funktionshindrade. Det har de, och det tar de idag, så vad ska man säga? Wow!

Resurserna ska användas effektivt. Wow! Verkligen nydanande som synpunkt.

Kulturministern avslutar artikeln med att försvara sig mot den, som hon tycker, orättvisa anklagelsen att hon har en dold agenda.

Debatten kring det förkortade sändningstillståndet och översynen av public service har till stor del präglats av överord och anklagelser om en dold agenda.

Det är emellertid inte den dolda agenda som är problemet med kulturministerns mediapolitik. Det är bristen på agenda.

[tags]media, kultur, public service, sr, svt, regeringen, lena adelsohn liljeroth, politik[/tags]

Ich kann mir kaum www.best-ghostwriter.com/ vorstellen, dass diese stellen überhaupt in gefragten mangelfächern besetzt werden können, denn sie bieten keine wirklichen perspektiven