Föreningslivet ska inte agera polis

  • En medlem i Svenska kyrkan begår inbrott i en villa. Polisen ingriper inte, men en moderat kommunalpolitiker kräver att Svenska kyrkan ska stänga av honom från gudstjänster i 10 år.
  • En medlem i Transportarbetareförbundet kör onykter på sin fritid. Han går fri från dom men en moderat riksdagspolitiker kräver att han ska stängas av från a-kassan i 10 år.
  • En medlem av herrklubben ”Sällskapet” förskingrar en halv miljard från banken där han jobbar. Han går fri i tingsrätten men en socialdemokratisk landstingspolitiker kräver att han ska stängas ute från herrklubbens lokaler i 10 år.
  • En Djurgårdssupporter slår sönder en tunnelbanevagn. Polisen tar inte fast honom, men en moderat kommunalpolitiker kräver att Djurgården ska stänga av honom från matcher i 10 år.
  • En student bedriver pennalism i samband med nollning. Han blir polisanmäld men åtalet läggs ner. En folkpartist i riksdagen kräver att studentkåren ska stänga av honom från kåraktiviteter i 10 år.

Kan vi acceptera ett samhälle där de rättsvårdande myndigheterna bara ger upp och det blir upp till föreningslivet att döma och straffa oss som medborgare? Det finns politiker som tycker så. Ett av ovanstående exempel är nämligen hämtat från dagens nyhetsflod. I min värld ska brott beivras av samhället staten. En modell där föreningslivet ska stå för rättsvården blir fullständigt rättsosäker.

Polis och åklagare har ansvaret för att förhindra brottsligheten. En annan modell vore en fullständig kapitulation från deras sida.

[tags]politik, rättsväsende, brott, straff, föreningsliv[/tags]

Md5 which you placed on desktop in step 1