Pillemarisk, rapp i tungan och snar till skratt*

Det var en humor nästan kliniskt befriad från pinsamheter, patetiska provokationer och påhopp. Den var bara glad och livsbejakande, lockade till tankens lek med orden, utmanade på tungvrickningslekar. Den humorn var snäll och glad och den var Povels egen. Den kommer överleva honom i inspelningar och minnen och förhoppningsvis är den inspiration för framtida komiker.

Vi är många som växt upp med Povel Ramel. Han hade en naturlig plats i det alldeles vardagliga livet. Hans texter nästlade sig in i livets alla små trivialiteter och jag har svårt att tro att det egentligen funnits en enda dag sedan jag fyllde sju eller så som jag inte har citerat honom, gnolat på någon liten textrad eller använt hans ordkonst som inspiration när jag själv skrivit.

Min Povel dök upp i början på 70-talet. Det var tiden för Povel på Berns och PowShowerna. Pappa hade massor med Povelskivor och de snurrade ofta på grammofonen. När textsamlingen ”Lingonben” kom ut pluggade jag texter så jag blev blå. Orkestern med pickelhuvorna vid Sorglösa Brunn, Bluff och Spark och Tork och Kvark, Svarta Malin, Eugen Kork och många fler blev då alla figurer som jag levt med sedan dess.

Povel Ramel spred glädje omkring sig på ett sätt som i min värld saknar motstycke. Det känns trist att vi inte längre följs åt längs vägen. Men livet kan ej styras av schema och program. Tack för allt.

*) Rubriken kommer från en kort liten text Povel skrev på melodin ”Vind i seglen”

 

Full i fasen det har Beethoven alltid var’t
Pillemarisk, rapp i tungan och snar till skratt
Det var han som slapp äta spenaten
för just då skrev han första sonaten

Full i fasen, klingar Beethovens signatur
Jämt i dur bland djur och fur
Han har gjort melodien till den symfonien
Som börjar ”Daj, daj daj da”
Den e ganska bra

[tags]povel ramel, humor[/tags]

These sim free unlocked iphone 4′s are available for 499 for the 16gb model, and 599 for the 32gb model in the uk, 629 for 16gb and 739 for the 32gb in france, and $649 for the 16gb and $749 for the 32gb in click here to find out more canada

En stöld från folket

Den borgerliga utförsäljningsmanin slår nu nya rekord. När priserna sätts på utförsäljningen av Stockholms allmännyttiga bostäder rear man ut dem till under halva priset. Sällan har väl Gustav Möller visdomsord varit mer adekvata: ”Varje
skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.

På Stockholms bostadsmarknad får man betala mellan 50000 kronor och 85000 kronor för en bostadsrätt i innerstan. Men när de borgerliga partierna sätter priset för utförsäljningen blir det knappt hälften. 25000 kronor kvadratmetern för en lägenhet på attraktiva Karlbergsvägen. Det är många miljoner kronor som används för att köpa borgerliga röster.

En politisk majoritet måste ha rätt att sälja och förvärva egendomar. Rent formellt motsätter jag mig inte det. Men i detta fall handlar det om förskingring av stora värden. Och de som får betala denna förskingring är Stockholms skattebetalare. Det är skamlöst.

[tags]politik, stockholm, bostadsrätter, privatiseringar, utförsäljning[/tags]

Story tracker $25 andrew nicolle 9 story tracker reviewed by reid leamaster on oct article 10

Systemskiftet in i lögnens rike

Utrikesminister Carl Bildt har undvikit att redovisa sina ekonomiska tillgångar på ett sådant sätt så att det kunnat skada tilltron till hans opartiskhet i viktiga utrikespolitiska ställningstaganden. Han har undvikit att berätta om de uppdrag i lobbyorganisationer och tankesmedjor han har eller haft under tiden som utrikesminister. Han kan inte minnas huruvida han betalat fastighetsskatt på de fastigheter han har i Kroatien och han har undlåtit att redovisa dessa tillgångar för svenska skattemyndigheter. Hur ska man reagera på detta? Jag tror jag låter Carl Bildt få ordet själv:

Jag är förvånad över att reaktionen på detta inte har varit starkare. För mig handlar det om en grundläggande fråga om förtroendet för vårt politiska system. Jag är upprörd – också över att andra inte förefaller att vara det. Det handlar om huruvida vi ska acceptera att lögnen är legitim i vårt politiska system.

Efter tolv år i opposition blir det allt tydligare att företrädare och förespråkare för den borgerliga alliansen har svårt för att bli granskade. Varje försök till kritiskt granskande bemöts av ilskna tjut från borgerlighetens apologeter. En vanlig strategi i bloggosfären är att försöka på peka på att varje tillkortakommande av borgerligheten motsvaras av ett motsvarande hos socialdemokratin. Men om man har den hållningen som ursäktande så måste det rimligtvis betyda att också socialdemokratins misslyckanden är ursäktade. Men det ser man sällan spår av.

En annan, kanske aningen mer sofistikerad metod, är att försöka undergräva de granskande organens legitimitet. Ett sådant försök gjordes nyligen av tre borgerliga KU-ledamöter på DN-debatt. De är upprörda över att oppositionens företrädare i KU ställer frågor som kan vara irriterande för näringslivet. Att de själva gjorde likadant under sin tid i opposition tycks vara glömt. Det är tydligen inte granskningen av regringsmakten som är det intressanta utan skuldbeläggandet av socialdemokratin som ska stå överst på dagordningen, oavsett vem som regerar.

Likadant såg det ut när Riksrevisionen kritiserade regeringen för utförsäljningen av statliga företag. Varje gång Riksrevisionen kritiserade den socialdemokratiska regeringen hävdades från borgerligt håll att detta var kritik med stor tyngd. Men när man själva blir kritiserade så tillbakavisas det av ministern som ”missförstånd”. Och hans partikamrat går ännu längre och hävdar att Riksrevisionen överträder sin befogenheter. Så gör man när man vill undergräva de granskande organens legitimitet.

En granskning av makten och dess utövare är en nödvändig del i demokratin. Det vore utmärkt om också företrädare för borgerligheten anslöt sig till detta trots att det nu är de som står i fokus. Carl Bildt tyckte detta var viktigt när han inte satt i regeringen och han får därför sista ordet i denna artikel.

Jag kräver tydliga konsekvenser. I grunden handlar det om framtiden. Accepterar vi lögnen idag har vi sanktionerat lögnen också i morgon. Det handlar om ett systemskifte in i lögnens rike

[tags]politik, carl bildt, granskning, regeringen, ku[/tags]

What kind of assignment help we provide for shadow command line https://pro-essay-writer.com/ essay writer interface

Ger lotteridemokrati svaret på globaliseringens utmaningar?

Tillbringade lunchen på en intressant presskonferens i regi av organisationen Global Utmaning. De presenterade en rapport med titeln ”En ny demokrati” och en idé om hur globaliseringsdebatten kan vitaliseras i Sverige. De tänker sig en motvikt till regeringens globaliseringsråd i form av ”medborgarråd”, där man med SCB:s hjälp lottar fram deltagare till lokala diskussioner om globaliseringen.

Tanken med medborgarråd bygger på uppfattningen inom Global Utmaning att partierna, folkrörelserna och föreningslivet är för passiva i globaliseringsdebatten. Erik Amnå, som varit ordförande för expertgruppen om demokrati, säger i dagens pressmeddelande:

Vårt intryck är att de politiska partierna och folkbildningens organisationer står vilsna, handfallna och passiva. Har de gett upp sitt uppdrag att bedriva opinionsbildning och ta fatt i det engagemang som finns kring globaliseringen?

Kritiken är säkert inte missriktad. Det finns en passivitet i parti och föreningsliv som är oroväckande, inte bara i globaliseringsfrågan.  Att vara medlem i ett parti eller förening ger inte särskilt mycket större möjlighet till påverkan än att inte vara det. Trots att mycket av förenings- och partilivet finansieras till tänderna med skattebetalarnas resurser klarar man inte av att skapa en lokal debatt.

Men skälet till det ligger helt säkert i det faktum att föreningarnas uppgifter i hög grad kommunaliserats eller på annat sätt instititutionaliserats. Å ena sidan förväntar vi oss ett aktivt föreningsliv, å andra sidan förväntar vi oss inget av det. Det är paralyserande.

Med god vetskap om detta föreslår ändå Erik Amnå att man nu ska institutionalisera debatten och lotta fram lokala deltagare i en diskussion om demokrati och globalisering. Med en sådan utveckling återstår inte mycket mer för partierna än att vara valorganisationerna, eller för föreningarna att servera kaffe på sina möten.

Amnå problematiserar saken själv i det kapitel han skriver i rapporten. Han ställer den mycket rimliga frågan:

Är demokrati möjlig om aktiviteten bland medborgarna är låg, och om inte, är det demokratiskt riktigt att ”tvinga fram” aktivitet?

Den frågan hänger fortfarande i luften.

[tags]politik, globalisering, demokrati, global utmaning, erik amnå[/tags]

Answer topic does c https://www.firstessaywritinghelp.com/ have circular shift operators

Riksbankens ”experter” ifrågasätts rätteligen

Så, det har efter många års penningpolitiskt misslyckande gått upp för en majoritet i riksdagen att riksbanken inte klarat av sitt uppdrag. När riksbanken fick en självständig ställning och ett penningpolitiskt mål skedde det i en tid då det ansågs säkrare att experter skötte samhällets uppgifter än att de folkvalda gjorde det. Vi fick sex i princip oavsättbara riksbanksdirektörer och en riksdag som gav upp alla ambitioner att ha synpunkter på, och ännu mindre försöka styra, penningpolitiken. Resultatet: Arbetslöshet.

Riksbanken pressade inflationen till deflation, missade inflationsmålet och pressade upp arbetslösheten. Men ingen politiker vågade granska. När ministrar eller andra förtroendevalda antydde kritik mot riksbankens politik slog ekonomijournalister, ledarskribenter och politiska motståndare ner som hökar. ”Hur kan du säga att kejsaren är naken? Hur understår du dig?”

Nu när riksbanken för första gången faktiskt bedriver en politik där inflationen är inom målområdet är det lite mindra farligt att antyda kritiken. Och då passar riksdagens finansutskott på att flytta fram sina positioner. Riksbanken ska granskas hårdare och redovisa mer kvalificerade underlag för sina bedömningar. Det var inte en dag för tidigt. Det var nästan ett decennium för sent.

[tags]inflation, riksbanken, reporäntan, politik, ekonomi, samhälle, inflationsmål[/tags]

With affordability in mind, our second best recommendations are cassette trymobilespy.com mobile spy tape adapters

Lena Mellin: Festen är en dödssynd

Jag ringde upp aftonbladets politiska reporter Lena Mellin för att höra varför Aftonbladet denna gång inte kallar regeringskansliets personalfest för en dödssynd. Hon berättar för mig att artikeln fördes in i tidningen efter att hon gått från jobbet men att hon tycker att i sak gör det ingen skillnad.

- Är det fri alkohol på den här festen så är den lika mycket en dödsynd, säger hon.

Jag håller väl inte precis med, men det känns ju skönt att veta att Mellin är stringent i sin uppfattning. Det är mer än man kan säga om Maud Olofsson.

[tags]politik, regeringen, regeringskansliet, fest, maud olofsson, lena mellin[/tags]

Rather than a dry retail experience, everything in an apple store is carefully thought about right down to the type of flowing there wood used for the counters

Oerhört omdömeslös Olofsson festar loss

Regeringskansliet ska ha fest, det har redovisats på Politikerbloggen och Niklas Svensson får idag också skriva om det i Aftonbladet. Det är mycket trevliga tillställningar, jag har själv varit med. Och det är väl unt de flitiga tjänstemän som jobbar i regeringskansliet att få festa.

Men jösses vilket hyckleri det är från näringsminister Maud Olofsson. När regeringskansliet festade 2003 gick Olofsson ut i pressen och kallade festen för ”oerhört omdömeslöst”. Till Aftonbladet sa hon då:

Det är oerhört omdömeslöst. Här har vi en folkhälsominister som diskuterat problemen med ökad droganvändning och så ger man sådana här signaler. (Fest med fri alkohol, precis som nu. Min anm.) Man kanske borde börja med att minska droganvändandet i regeringskansliet. Sedan är ju frågan om skattebetalarna ska betala för fri tillgång på alkohol. Jag tycker inte det och jag tror inte att någon skattebetalare tycker det.

Nu har hon tackat ja till att festa loss med sina medarbetare. Varför är det inte oerhört omdömeslöst denna gång? Kanske för att hon är bjuden?

2003 gick också Aftonbladets Lena Mellin i spinn och kallade festen för ”en dödssynd av regeringen”. Denna gång med ett borgerligt styrt regeringskansli hörs inte ett pip från Mellin. Det är tydligen skillnad på folk och folk.

[tags]politik, regeringen, regeringskansliet, fest, maud olofsson, lena mellin[/tags]

You https://www.writemypaper4me.org are a college or grad school applicant not a high profile politician

Mörkningsmannen Carl Bildt

Han gillar inte att berätta om sina ekonomiska bindningar, statsrådet Carl Bildt. Hallänningen och europén måste tycka att det är utan betydelse för honom som svensk utrikesminister att faktiskt följa de gemensamma spelregler som fastslagits av den svenska riksdagen.

I det senaste numret av Fokus visar journalisterna Tonchi Percan och Lisa Bergman på att Carl Bildt har två fastigheter i Kroatien för vilka de är skattpliktiga i både Sverige och Kroatien. Husen är, i för Bildt sedvanlig ordning, inte redovisade för svenska myndigheter. Därmed undgår han fastighetsskatt i Sverige.

Som vanligt anser Bildt frågan vara oviktig. Han säger sig inte veta om han har dispositionsrätt till husen men medger att han ”tillbringar en hel del tid där”. Han vet inte om han betalat skatten i Kroatien eller inte…

När det visade sig att handelminister Maria Borelius hade utländska fastigheter som hon inte skattade för blev det strået som knäckte kamelens rygg. Så lär knappast bli fallet denna gång. Statminister Reinfeldt kommer säkert rusa ut till försvar för sin skattefuskande utrikesminister. Och svenska medier ger sig, han är ju så jobbig att intervjua, Bildt.

Tonchi Percan som har grävt fram detta redovisar idag på sin blogg de grunddokument som finns för avslöjandet.

[tags]politik, skatteflykt, carl bildt, regeringen, utrikesministern[/tags]

it’s thanksgiving week here in the united states and even though a lot of developers wait for black friday to discount their creations, there https://topspyingapps.com/geozilla-family-locator-app/ are already a lot of great games and utilities available

De vill få oss att känna oss otillräckliga

För statens del handlar äktenskapslagstiftningen om att ge juridiskt stabila former för par som lever tillsammans. Äktenskapsbalken reglerar makarnas lagliga relationer till varandra inom äktenskapet och när förhållandet spricker.

För de religiösa samfundens del så handlar äktenskapet om att välsigna den typen av par man accepterar. Många kristna samfund accepterar inte homosexualitet. Men det gör däremot staten.

Den svenska staten accepterar och uppmuntrar stabila parförhållanden oavsett vilka kön som ingår i paret. Staten accepterar också adoptioner inom likakönade par. Det hänger samman.

När nu en samling värdekonservativa geronter på debattplats vill få oss att tro att barn mår bäst av att växa upp i en familj där föräldrarna har olika kön så har de flera saker på agendan. För det första blandar de ihop religiösa intressen med statens intresse. För det andra vill de få oss att tro att barn som växer upp i förhållanden som ser annorlunda ut än mamma-pappa-barn på något sätt skulle fara illa.

Det handlar om att få oss alla att känna oss otillräckliga. Vi vet att många barn växer upp i familjer som bara består av en förälder. Är det bättre eller sämre än att växa upp med två vuxna personer? Kan en ensamstående pappa inte ge barnet det hon behöver för sin uppväxt? Kan inte den ensamstående mamman det? På vilket sätt försämras barnets uppväxtvillkor av att ha två föräldrar av samma kön som älskar henne och föder honom?

Under allt lulllull i artikeln finns budskapet att den som inte låter barn växa upp i en kärnfamilj är otillräcklig. Men hur många av oss lever så idag? Vi vet att män är lika kapabla att ta hand om barn som kvinnor. Vad är då problemet med att låta två män som älskar varandra och sitt barn få lika stabila juridiska förhållanden som en man och en kvinna?

[tags]politik, äktenskap, sexualitet, barn[/tags]

While the qode slim style webpage keyboard case is already available, qode ultimate pro keyboard case for ipad air 2 and qode ultimate keyboard case for ipad air 2 will be available in december

Från opinionen intet nytt

Opinionsanalys Socialdemokraterna är ensamma (45 %) drygt fyra procent större än de borgerliga partierna tillsammans (40,2 %) i Temos nya väljarundersökning. Man noterar denna starka position i opinionen efter en nedgång från rekordsiffran 46,3 procent av väljarstödet.

Det finns ingen förändring i opinionen som är statistiskt säkerställd, men det är rimligt att tro att socialdemokraterna nått sin peak denna gång. Så för att hitta intressanta tendenser får man titta på de små partierna. Centern tycks ha etablerat sig som borgerlighetens andra största parti och når idag nästan upp till valresultatet. För folkpartiet och kristdemokraterna ser det betydligt värre ut. Båda partierna gör visserligen en liten uppryckning men ligger farligt nära fyraprocentspärren.

Hos vänsterpartisterna måste de ha stora skälvan vid det här laget. 4,4 procent och en nedåtgående trend måste påminna dem om den gamla onda tiden på Lars Werners tid då det bara vara socialdemokratiska röster som höll kvar dem i riksdagen.

Man kan också konstatera att Sverigedemokraterna inte fått något lyft av att under några månader blivit mediernas kelgrisar. Med 2,7 procent ligger man till och med under valresultatet.

[tags]politik, opinionsanalys, analys, temo[/tags]

Price $79 developer omnigroup dropbox I can honestly message say that I could not have survived work and university life without dropbox