Ett obehagligt förslag – och ett obehagligt motargument

Om pornografi leder till ett skadligt beteende och driver läsarna till ett destruktivt beteende som riskerar att skada andra kan man undra varför det överhuvudtaget ska vara tillåtet. Frågan är viktig, för nu anser regeringen att de har rätt att begränsa informationsfriheten för fångar som är dömda för sexualbrott. De ska inte få läsa tidningar av ”extrem” karaktär. Det kallar justitieministern en tydlig lagstiftning. Men det är en riktigt läskig gummiparagraf.

Jag förstår att det inte precis är opportunt att ta ställning för fängelsedömda sexualförbrytares rätt till att läsa det som innehåller explicita sexuella skildringar. Och det är verkligen inte pornografin jag försvarar. Men om den grundlagsskyddade informationsfriheten plötsligt kan tas ifrån oss när vi hamnar i fängelse är det inte mycket bevänt med den friheten. Får en mördare då läsa dagstidingar som varje dag fylls med beskrivningar av våld, mord och dråp?

När man blir frihetsberövad och sätts i fängelse så förlorar man inte sina medborgerliga rättigheter. Anser vi att pornografi leder fram till mer sexualvåld måste vi våga ta diskussionen om huruvida vi ska tillåta det för någon. Friheterna måste vara generella, annars blir det inte friheter. Men här lär vi knappast se några liberala frihetsförsvare rycka ut, de kommer ofta inte längre än till att försvara en icke ifrågasatt yttrandefrihet.

[tags]informationsfrihet, politik, beatrice ask, justitieministern, kriminalvård[/tags]

I loved the mix of procedures and clinic, the continuity of care I got with patients, and the huge overlap between dermatology and their portal other fields like rheumatology, cancer biology, immunology, etc