Källskydd är skydd för medborgare – inte journalister

Affären Sefastsson är för den som följt den in medierna nästan helt omöjlig att förstå. Vilka brott som eventuellt begåtts och vilka överträdelser av pressetiken som skett eller inte skett måste klargöras tydligt. Affären fick en mycket pikant vridning när polisen i en husrannsakan beslagtog Sefatssons dator. Ett ramaskri i pressen följde: Meddelarfriheten måste skyddas! Polisen begår grundlagsbrott. Om detta har jag en artikel i dagens Expressen. [Artikeln är något förkortad i Expressen, vill du läsa hela finns den här.]
Jag har ingen uppfattning i skuldfrågan. Jag vet helt enkelt för lite. Men jag är glasklar på en punkt. Meddelarfriheten och källskyddet finns inte till för att skydda journalister från brottsutredningar. Skyddet finns till för att garantera källornas anonymitet från snokande myndigheter och företag.

Det finns andra grundlagsskyddade uppgifter som då och då hamnar i fokus vid granskning. Exempelvis är medlemskap i politiska organisationer sådana uppgifter. När olika politiska organisationer granskats har därför allmänhetens sekreterare – Notarius Publicus – fått träda in för att skydda identiteten hos organisationernas medlemmar. Detta sätt bör kunna användas också i fallet Sefastsson. Sefastsson källor måste skyddas, men Sefastsson själv måste kunna utredas som vilken medborgare som helst.

[tags]media, trond sefastsson, meddelarfrihet, tryckfrihet, journalistik[/tags]

It seems that the ultimate hope is that this method of attempting to track down the https://topspying.com issue will allow apple to fix the problem with a relatively simple software update that can be pushed out over-the-air on a global scale