Schenström hade runt 2 promille

[UPPDATERAD] Hade Ulrica Schenström kört bil efter det beryktade krogbesöket hade hon sannolikt gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Den slutsatsen kan man dra efter att TV4 avslöjat att Anders Pihlblad och Ulrica Schenström sammanlagt drack för 900 kronor under sitt krogbesök. Gränsen för grovt rattfylleri ligger på 1 promille, Ulrica Schenström hade sannolikt närmare 2 promille.

Så här gjorde jag uträkningen:

Jag har gissat att krognotan delats så att Pihlblad drack för 500 kronor och Schenström för 400. Ett glas vin (15 cl) kostar på den aktuella krogen 49 kronor. 8 glas vin blir då 392 kronor. Om Ulrica Schenström väger under 80 kilo kommer hon med den konsumtionen upp i en promillehalt på 2. Drack hon bara fyra glas – vilket rimligvis borde lett till att Pihlblad knappt kunnat stå – når hon ändå upp till promillegränsen för grovt rattfylleri med 1 promille.

Så här kommenterade idag Fredrik Reinfeldt sitt förtroende för Ulrica Schenström:

Mitt krav är att hon ska vara tillgänglig och kunna fatta beslut när hon är i arbete. Det har hon säkerställt för mig att hon vara kabel till.

Är det rimligt att tro att en person med en så hög promillehalt verkligen är i stånd att leda nationen i kris? Det är en avsevärd alkoholförtäring för att vara rikets högsta krisansvariga och reser en del frågor kring hur statsministern resonerat när han idag förklarade sig ha fullt förtroende för hur sin statsekreterare kunnat fullfölja sina förpliktelser den aktuella kvällen. Hur menar Fredrik Reinfeldt att detta är säkerställt?

[Uppdatering] Viktigt att påpeka är att uträkningen är gjord utan att jag tagit hänsyn till förbränningstid. Promillehalten blir lägre ju längre tid det var sedan första alkoholintaget. Men jag har inte kunnat hitta några uppgifter kring hur länge de suttit på krogen]

[tags]politik, ulrica schenström, regingen, krisansvar, fredrik reinfeldt[/tags]

When a user purchases an item, the file will be anybody can find out more made immediately available for download