Den sista liberala rösten tystnar?

Idag skriver PM Nilsson sin sista ledare i Expressen. Det är verkligen tråkigt. Expressens ledarsida har under PM Nilssons ledning vuxit till den sista rättighetsliberala bastionen i svensk press. Här har man verkligen slagit vakt om demokratins fundamentala rättigheter. Här har den politiska liberalismen hållits för större än den ekonomiska.

Det har funnits en fräschör i Expressens ledarsida som saknats nästan överallt annars. När Aftonbladets ledarsida tycks skriva rewrites på samma fem ledare om och om och om och om igen har Expressens ledarredaktion vågat experimentera med nya ämnen. På det sättet har man verkligen varit en radikal röst och visat att liberalismen, när den är som bäst, är en vänsterkraft.

Det finns förstås sådant jag ogillar. PM’s blinda stöd till ett Israel som blir allt mer brutalt har smärtat. Här har inte de liberala värderingarna hållit högst utan istället har en traditioonell folkpartistisk hållning fått leda vägen. Det har heller aldrig funnits någon förståelse för hur de ekonomiska skillnaderna mellan människor faktiskt bygger murar och förhindrar människor från att växa och finna sin egen lycka.

Det sista är liberalismens stora svaghet. Den älskar friheter, men bara för dem som har pengar. Det är inte PM’s fel. Han har varit bättre än man kunnat förvänta sig och borde egentligen lockat fram en mer hälsosam konkurrens om den goda formuleringen hos landets ledarredaktioner. Det har han heller inte lyckats med. Men han gjorde sitt bästa.

Tack PM Nilsson och lycka till. När yttrandefriheten, mötesfriheten, organisationsfriheten och andra av demokratins grundvalar hotas räknar jag med att få träffa dig på barrikaderna också i fortsättningen.

[tags]PM Nilsson, Expressen, media, ledare, politik[/tags]

All are 10% off, but only press the link right now through july 31, 2008