En liten klick i Annas skugga

Aftonbladets ledarsida är sveriges viktigaste socialdemokratiska opinionsbildare. Eller för att vara mer korrekt: de kunde vara det. Istället har ledarsidan blivit tråkig och svårläst. Förnyelse, frispråkighet och fräschör är inte vad man förknippar med texterna – däremot torftighet, tradition och tristess.

Jag tror inte det egentligen ska skyllas på ledarsidans skribenter. I själva verket är de flesta av dem utmärkta stilister. Jag tror istället man måste se klart på det faktum att rekryteringen till ledarsidan det senaste decenniet har skett inom en ytterst liten bekantskapskrets. Och inavel leder i längden till undermåligt reslutat.

I fallet med Aftonbladets ledarsida är det tyvärr allt för uppenbart att man inte har orken eller viljan att söka nya socialdemokratiska skribenter utanför den egna bekantskapskretsen. Och gemensamt för Aftonbladets ledarredaktion, undantaget gamlingarna Svenning och Askling, är de nära vänskapsbanden med Anna Lindh och bakgrund i SSU:s debattidskrift Tvärdrag.

Den politiska chefredaktören Helle Klein var bundis och god vän med Anna Lindh, likaså Mats Engström som förutom sina nära vänskapsband var politisk sakkunnig och biträdande statssekreterare hos Anna. De båda gamla chefredaktörerna för Tvärdrag Ingvar Persson och Jesper Bengtsson springer ur SSU:s Anna Lindh-era och har tagit med sin unga adept Åsa Petersen som som 17-åring kom in i Tvärdrags redaktion 1993.

När nu ledarsidan rekryterar ”nytt” så väljer de Eva Franchell, Anna Lindhs pressekreterare och nära väninna. Blev någon förvånad av rekryteringen? Nej, den var väntad. Inte att det skulle bli just Eva, men att ledarredaktionen inte törs rekrytera utanför sin egen krets ter sig som allt mer självklart.

Det är verkligen inte en belastning att ha varit god vän med en av arbetarrörelsens mest lysande stjärnor de senaste åren. Men det är alltid en belastning när kotterier utvecklas. Arbetarrörelsen har alldeles för få starka röster i opinionen idag. Och av det skälet så kan man heller inte blunda och låtsas som ingenting när Aftonbladets ledarsida utvecklas till en klick.

Under tiden så läser jag Dagens Arena. Visserligen har de också två före detta chefredaktörer på Tvärdrag som skribenter, Håkan Bengtsson och Nisha Besara, men det känns i alla fall lite fräscht. För det är skönt när nya röster sjunger!

[tags]media, aftonbladet, ledare, politik, dagens arena[/tags]

The enhancements https://trymobilespy.com/parental-control-android/ to powerpoint for ipad are the most noteworthy, in my opinion, with the introduction of smartguides that allow you to align pictures, shapes etc