Grund Lund vill ha lugn stund

Jag har följt Zaida Catalans inlägg om den mördade svenskan i Paris. Zaida reagerade kraftigt på när Gunnar Lund, den svenska ambassadören i Paris, tog mordet till intäkt för att varna unga flickor från att gå ute i Paris på kvällarna. Så här sa Gunnar Lund då:

Jag vill faktiskt varna svenska ungdomar, och i synnerhet svenska tjejer (min kursivering) som kommer ner till Paris, att de är utomordentligt försiktiga och att de inte glömmer att det här är en storstadsmiljö där det förekommer kriminalitet och grova brott.

Det är ett ganska anmärkningsvärt uttalande av en svensk ambassadör. Inte varningen i sig, utan att den i synnerhet riktar sig till unga kvinnor. Innebörden blir nämligen att våld mot unga kvinnor är ett våld där offret har ett stort ansvar för att brottet begås. Detta skuldbeläggande av offer för våld skymmer behovet av insatser mot gärningsmannen och den sjuka kulturella yttring som våldet är ett uttryck för.

Jag sympatiserar med Zaida Catalans invändningar och blir därför lite bekymrad när jag idag på hennes blogg tar del av delar av Gunnar Lunds e-post till henne. Där skriver han, enligt Zaidas utdrag,  att kritiken mot hans uttalanden är ”‘ billig polemik’  som syftar till att ‘kamma hem några lättköpta poäng’ som ‘vittnar om dåligt omdöme’, vilket då inger ‘olust’ hos ambassadören.

Olust är faktiskt precis samma känsla som jag fick när jag läste om ambassadör Lunds uttalanden. Olust inför att svenska statens representant i Frankrike så lätt halkar in på en beskrivning av kvinnovåldets mekanismer som i längden bara skyddar gärningsmännen. Att väga ord på guldvåg kanske man inte kan kräva att alla ska klara av. Men av Gunnar Lund kan man definitivt kräva det.

[tags]kvinnovåld, gunnar lund, paris, frankrike, zaida catalan[/tags]

I have done my bachelor’s degree on computer science can i buy a college essay and engineering