Obama hade inte haft stor chans i ett svenskt val

Barack Obama är vald till president i Amerikas förenta stater. Det är ett val som faller mig och stora delar av världen på läppen. Åtskilligt kan sägas om de förändringar av amerikansk politik som nu står för dörren, men jag tänkte göra två snabba reflektioner om hur det amerikanska presidentvalet kan speglas i svensk inrikespolitik.

För det första, amerikanerna har valt en afro-amerikansk man till president. Detta har kommenterats hela morgonen av svenska politiker som något av en revolution. Då vrider jag på mig lite obekvämt. Visst är det utmärkt att en representant för en etnisk minoritet kan väljas till förenta staternas högsta befattning. Men kan vi verkligen vara så självgoda i Sverige? Skulle en andra generationens invandrare i Sverige kunna nå den typen av befattning i Sverige genom val? Jag tror inte det.

Vardagsrasismen i Sverige är så påtaglig, så utbredd och så lite ifrågasatt att den dagligen förhindrar människor med bakgrund i andra länder att bidra efter förmåga. Dagligen diskrimineras människor i Sverige. De undantas från jobb och uppdrag på grund av sin hudfärg, sitt efternamn eller sin religion.Män och kvinnor med utländsk bakgrund är klart underrepresenterade i den svenska politiken.

I många stycken är Amerikas förenta stater en föregångare på detta område och inte eftersläntrare som våra politiker gärna vill låtsas om. Det kan vara värt att påminna om det. Barack Obama hade haft det svårt i det svenska partiväsendet.

För det andra så har republikanerna vunnit en storartad seger i valet om man räknar kvadratmeteryta. Titta på denna bild över hur de amerikanska ”länen” – countys – har röstat.

usa-val-karta.jpg

Det är ett rött – republikansk – amerika vi ser. I den glesbefolkade landsbygden frodas konservatismen. I storstadsområdena söker man det nya. Där längtar man efter den förändring som genomsyrat Obamas kampanj. Skillnaden mellan landsbygd och urbaniserade områden finns också i den svenska politiken. Tittar man på en karta över hur de svenska länen styrs så framträder ungefär samma bild som i USA.

karta-lanstingsmajoritet-we.jpg

Det blåa stråk som följer E4:an genom Sverige är också de mest urbaniserade tillväxtområdena. Det är här som Alliansens förändringsretorik fann fäste. Socialdemokraterna bygger sin väljarbas i glesbefolkade områden där förändringsbenägenheten är mindre och det finns en stark konservativ strömning. Den som vill vinna storstäder talar om förändring och den som talar trygghet och lugn vinner landsbygden.

Vill socialdemokraterna ge Alliansen en match i E4-Sverige är det nödvändigt att slipa en hel del på budskapet. Mona Sahlin, Thomas Östros och alla vi andra måste klara av att förklara hur vidgade klassklyftor och två-tredjedelssamhället hotar tillväxten och möjligheten till personlig utveckling och ansvarstagande för alla individualister som flockas i de höga husen.

Sen skulle det verkligen inte skada om vi bjöd in fler briljanta politiker med namn som klingar lite annorlunda än Johansson.

[tags]usaval, politik, barack obama, mona sahlin, socialdemokraterna[/tags]

Some of the features www.writemypaper4me.org/ of writing may vary from subject to subject