Ont om tid? Det blir bättre!

Är du en av dem som inte får dygnet att räcka till? Hav förtröstan. Dygnet blir bara längre och längre allteftersom jordens rotation avstannar. Nu till nyår har jorden snurrat så långsamt att vi får en hel sekund till skänks. Så har det hållit på ett tag.

Den minnesgode kommer säkert ihåg när dygnet bara var 22 timmar. Det var för 350 miljoner år sedan och på den tiden (karbon) var säkert groddjuren, reptilerna och ormbunkarna otroligt stressade. Så stressade faktiskt att de dog i massor och blev till de oljefält vi idag ivrigt använder oss av. Inte hjälpte det till att året var 400 dagar och det ännu inte fanns fem lagstadgade semesterveckor.

Den extra tiden vi får delas ut av International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). Det är alltså dom man ska lobba på när man ligger rejält efter på jobbet.

Om du vill veta varför dygnet bara blir längre och längre så kan jag berätta att det är månens fel. Den stjäl vår rotationsfart. En bättre förklaring hittar du här.

[tags]tid, dygn, månen, jorden[/tags]

Pressure vessels can be defined as write my paper for me any container pressurized above or below atmospheric pressure