Reinfeldts unkna regeringsunderlag

Problemet med att Sverigedemokraterna numer ingår i det borgerliga regeringsunderlaget, oavsett om det är aktivt eller passivt, är förstås inte begränsat till migrationspolitiken. Att en kommande borgerlig regering som lutar sig på sverigedemokraterna blir tvungna att acceptera en mer restriktiv migrationspolitik är bara en del av problemet.

Sverigedemokraterna får som passivt eller aktivt stödparti till regeringen Reinfeldt inflytande över fler frågor. Ekonomi, försvaret, familjepolitiken, demokratifrågor, kriminal- och socialpolitik och mycket mycket mer. Så diskussionen om de borgerligas tysta accepterande av sverigedemokrater som samarbetspartner kan och bör inte inskränkas till migrations- och flyktingpolitik.

Men så gör Johan Ingerö när han svarar på min, Johan Sjölanders och den stora liberala drakens kritik av regeringens tysta samtycke till en sverigedemokratisk agenda. Det är ett sätt att försöka förvirra debatten och får den att byta spår.

(Parentetiskt kan jag ändå säga att jag tycker regeringens öppnande för arbetskraftinvandring är bra, den restriktivare flyktingpolitiken dålig och moderaternas retoriska flirtande med främlingsfientlig argumentation direkt frånstötande.)

Man har från borgerligt håll längre krävt besked om hur ett politiskt vänsteralternativ till regeringsmakten ser ut. Idag vet vi svaret. Alternativet består av socialdemokrater, vänster- och miljöpartister. En sådan allians kommer aldrig regera med passivt stöd av ett främlingsfientligt och populistiskt parti som sverigedemokraterna. Skulle situationen uppstå att ett sådant parti blir vågmästare i riksdagen kommer man söka överenskommelser över blockgränsen.

Det är svårt att vara tydligare.

Dagens fyra regeringspartier vägrar svara på hur deras alternativ ser ut vid händelse av sverigedemokraternas intåg. Det beror självklart på att man tror, men kanske inte hoppas, att en sådan händelseutveckling skulle kunna säkra ett borgerligt regeringsinnehav för lång tid framåt.

Fram till dess att annat besked ges bör därför sverigedemokraternas opinionssiffror redovisas tillsammans med regeringspartiernas. För det är ju inte bara så att en röst på Fredrik Reinfeldt är en röst på Jimmie Åkesson. Därutöver är en röst på Jimmie Åkesson en röst på Fredrik Reinfeldt.

[tags]alliansen, regeringen, fredrik reinfeldt, jimmie åkesson, val2010, sverigedemokraterna[/tags]

There are some new careers in high demand and industry faces constant shortage of highly qualified www.writemyessay4me.org/ individuals