Hej Fredrik,

I bloggosfären pågår en diskussion om din bok ”Det sovande folket”. I den boken gör du några, i mitt och många andras tycke, mycket kontroversiella påståenden. När jag deltagit i denna debatt blev jag uppmanad av dina sympatisörer att själv ta kontakt med dig och fråga. Och de har förstås rätt.

Eftersom debatten nu pågår på bloggar och microbloggar skulle det vara roligt om du själv kunde bringa klarhet i var du står idag i förhållande till när du skrev boken.

Låt mig ta några specifika frågor:

Du skrev i boken att: ”Det går inte att peka på, det är ingenting konkret och de flesta människor skulle inte ställa upp på att de är offer för socialdemokratisk hjärntvätt. Det gör det inte mindre sant.” Har du idag uppfattningen att svenska folket är offer för en socialdemokratisk hjärntvätt? Om ja, specificera gärna hur den gått till. Om nej, berätta gärna vad det var som fått dig att ändra uppfattning.

Ett annat påstående i boken är ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” Är detta fortfarande din mening och är det den politiken som är grunden för regeringens politik idag?

Din bok, ”Det sovande folket” börjar med en dystopi, en beskrivning av ett samhälle där socialdemokraternas och folkpartiets politik driver unga människor i döden genom välfärdsstatens politik. Anser du idag att socialdemokraternas politik skulle leda fram till ett sådant samhälle? Om ja, utveckla gärna ståndpunkten. Om nej, beskriv vad som fått dig att ändra ståndpunkt och när det skedde.

Det finns förstås åtskilligt mer att diskutera kring ”Det sovande folket” och jag är förstås nyfiken på hur du ser på boken generellt idag. Ångrar du den, eller ligger de uppfattningar som skildras i boken fortfarande till grund för din politiska agenda? Jag är mycket nyfiken på dina svar och är övertygad om att de skulle berika den politiska debatten i Sverige.

Med din tillåtelse lägger jag mycket gärna ut ditt svar på min blogg, där jag förövrigt också publicerat detta brev offentligt.

Med vänlig hälsning

Magnus Ljungkvist

[tags]fredrik reinfeldt, moderaterna, regeringen, politik, det sovande folket[/tags]