Hej Mona, jag fattade inte

Politisk kommunikation kan göras enkel eller svår. Oftast är den någonstans mittemellan. Idag fick jag emellertid ett brev av Mona Sahlin som jag inte riktigt förstod så nu utlyser jag en gissningstävling här.

Mona har utsett tio stycken föredragande på partikongressen. I brevet till mig skriver hon att dessa tio ska vara socialdemokratins främsta företrädare. (Jag trodde de utsågs av kongressen och inte tvärtom, men vad vet jag..) Hursomhelst, de tiohar fått var sitt ansvarsområde. Och det är nu jag inte begriper. Kan niläsare på bloggen hjälpa mig att reda ut vilka politikområden som egentligen gömmer sig bakom följande kryptiska formuleringar. Mina gissningar i parentes.

  • En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först (Finans- och näringspolitik)
  • Fler jobb och en starkare arbetslinje (Arbetsmarknadspolitik)
  • Högre kvalitet i välfärden (Sjukvård och Omsorg)
  • Konkurrera med kunskap och forskning (Skol-, Utbildnings- och Forskningspolitik)
  • Investera i gröna jobb (Miljö? Arbetsmarknad? Näringspolitik?)
  • Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete (Integration? Jämställdhet? Demokrati? Arbetsmarknad?)
  • Ge ungdomsgenerationen en chans (Är det ”1 chans” som i ”de ska fan inte ha två chanser” eller ”ge dem åtminstone en chans”? Och vad kan det vara? Ungdomspolitik? Idrott? Skola?
  • Ett Sverige i sammanhållning – bekämpa klyftorna(Integration, jämställdhet, Fördelningspolitik?)
  • Kultur i brytningstid (Detta är nog det mest begripliga, det ärkulturpolitik)
  • En rättvis värld är möjlig (Utrikespolitik)

Men har ni bättre gissningar så meddela mig.
[tags]mona sahlin, socialdemokraterna, politik[tags]