Första maj är en dag för yttrandefriheten

Kamrater, bloggläsare!
Historien om första majdemonstrationer är historien om hur samhället förändrats i grunden på 120 år. När drygt 20 000 arbetare samlades på Gärdet, i Stockholm, 1890 för att lyssna till dåtidens socialdemokratiska ledare hade de inte rösträtt. Åtta timmars arbetsdag var en illusion i ett samhälle där man blev fängslad om man kritiserade kyrka och överhet.

Det tog 30 år att vinna rätten för svenska folket att på lika villkor få rösta. 40-timmars veckan dröjde ytterligare 50 år och kampen för rättvisa arbetsvillkor på arbetsmarknaden pågår fortfarande. Det gör också kampen för yttrandefriheten och våra grundläggande rättigheter som medborgare.

Så när tiotusentals svenskar idag samlas för demonstrationer runt om i landet gör de det för att känna stolthet över många generationers kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet. De samlas för att fira de enorma framsteg som är vunna. Men de samlas också för att det återstår mycket att göra.

Kamrater,
runt om i Sverige privatiseras sjukvård, äldromsorg och skolor. Personalen i dessa verksamheter har tidigare haft rätten att fritt få berätta för medier och journalister om missförhållanden på sina arbetsplatser. Denna rätt kallas för meddelarfriheten. Idag är den hotad.

När äldreboendet privatiseras upphör meddelarfriheten att gälla. Den personal som har modet och styrkan att berätta om hur nedskärningarna i välfärden slår till mot gamla som inte får komma ur sängen, hur de får mat som blir allt oaptitligare, och hur våra skattepengar förvandlas till vinster istället för omsorg – ja de kan idag få sparken på grått papper.

När lågkonjunkturen kommer, när det blir kärvare ekonomiskt, det är då vi behöver vår yttrandefrihet. Men nu inskränks den. Regeringen är medveten om att detta sker, men när justitieminister Beatrice Ask får frågan om hon är beredd att ändra lagstiftningen för att personalen som arbetar i verksamheter som är skattefinansierade ska få samma skydd svarar hon: Nej.

Varje privatisering – oavsett om man tror på offentlig eller privat drift generellt – innebär därför att öppenheten och vår insyn i det vi betalar med våra skattepengar minskar i samhället. Det är en inskränkning i yttrandefriheten som om några år kommer leda till många människors lidande. Det är värt att demonstrera mot.

Kamrater,
jag vecklar nu ut en virtuell  banderoll på vilket man kan läsa:

VÄRNA YTTRANDEFRIHETEN
MEDDELARFRIHET TILL PRIVATANSTÄLLDA

[tags]politik, meddelarfrihet, yttrandefrihet, första maj[/tags]