Dags för nytt partiprogram

Låt mig säga som det är: Socialdemokraterna har ett . Det antogs 2001 och är på över 15000 ord. Ambitionen när det partiprogrammet antogs var att modernisera språket och att göra texten mer levande. Resultatet är ett program som är så omfattande, och så i brist på konkretioner, att det svårligen kan användas i ett dagligt politiskt arbete. Nu har det gått 8 år sedan det antogs och den socialdemokratiska kongressen i höst skulle fatta ett klokt beslut om man beslöt tillsätta en programkommission med uppgift att ha ett nytt program färdigt till kongressen 2013.

Man kan lära sig mycket om socialdemokratin genom att  läsa dess program sedan det första antogs 1897. ( gjord av Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek). Det första programet är på dryg 600 ord (!) och författat av som låtit sig inspireras av det tyska från 1891. Det finns en ideologisk klarhet och en styrka i det först 600-ordiga programmet som man söker med ljus och lykta efter i det senaste.

Den demokratiska socialismen har haft ett betydande inflytande över den politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i hela världen de senaste 130 åren. Socialdemokratin är en politisk kraft som lyckats forma sin tid, men också forma sig efter den tid den verkar i. Den ideologiska klarheten i att ta ställning för demokrati och människovärde kombinerat med en obändig vilja att fördela samhället välstånd rättvist är och har varit en politik som vunnit gehör hos breda grupper av världens folk.

Men socialdemokratins långa regeringsinnehav i Sverige har fått den att i allt för hög utsträckning liera sig med den statsmakt den burit. När politiken formulerats har det de senaste decennierna allt för ofta skett genom förvaltandets gråskalor och inte ideologins klara kontraster. Det faktum att de politiska programmen vuxit i omfång men minskat i klarhet sedan socialdemokratins intåg som regeringsmakt är ett tydligt tecken på detta. Om programmet 1897 var på fyra sidor, så var programmet 1920 på sju sidor, 1944 på elva sidor, 1960 på nitton sidor, 1975 på trettiotvå sidor och 1990 nås rekordet på 60 sidor. Det senaste programmet från 2001 är något kortare men det beror på att man strukit bort det politiska programmet, eller ”punktprogrammet”, som i de tidigare programmen varit en konkret uppräkning av de reformer man vill genomföra under programperioden.

De många ordens partiprogram tjänar syftet att varje litet intresse i partiet fått med någon skrivning, men detta har skett till bekostnad av den klarhet man borde kunna kräva. Socialdemokratin skiljer sig ifrån alla andra partier därigenom att den vill låta demokratins ideal genomsyra hela samhället, den vill utjämna de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan människor och den vill bidra till ett samhälle där varje individ kan växa sig stark och fri utifrån sina egna förutsättningar.

De senaste decennierna har klyftorna mellan människor i Sverige ökat. De rika har blivit rikare samtidigt som många människor lämnats efter i utanförskap. Att bryta den utvecklingen måste vara socialdemokratins viktigaste mål det närmaste decenniet. Det är ett stort mål, och det ska nås i en tid när globalisering och internationella kapitalrörelser gör det allt svårare att på nationell nivå utjämna klyftorna mellan människor. När den ekonomiska makten flyttats till en internationell maktelit måste de poltiska krafterna som vill utjämning söka göra detta internationellt.

Vi behöver koncentrera oss och mitt förslag är att vi i första hand koncentrerar oss på en politik för utjämning, i Sverige och i världen. Vi behöver samla våra tankar, mitt förslag är att vi gör det i ett program som tar sin utgångspunkt  i de utmaningar världens snedfördelade resurser innebär.

Jag har känslan av att ju mindre vi haft något viktigt att säga desto fler ord har vi använt. Men socialdemokratin har något oerhört viktigt att säga i vår tid. Låt oss därför fortsättningsvis fatta oss kort.

[tags]politik, socialdemokraterna, partiprogram[/tags] Calendar is, unfortunately, a read-only proceed over here app