Höj myndighetsåldern!

”Ungdomar är emot miljöförstöring och vill ha fred på jorden – därför är de klokare än vuxna och vi borde låta barnen rösta.” Ni har hört den valsen några gånger de senaste åren, eller hur? Senast en variant på detta pekoral sågs publicerat var i måndagens Aftonbladet där Johanne Hildebrandt propagerar för 14-åringars rätt att rösta. Avslutningsklämmen i Hildebrandts krönika är värd att citera:

Okej, deras hjärnor är förvisso inte helt mogna, men det verkar en del vuxnas inte heller vara, och de är betydligt bättre på ny teknik och sociala medier än normalsvensken. Duktiga på att arbeta är de också de små liven, i dagens DN står det att på 1800-talet var 5,5 procent av alla arbetare barn under 14 år, medan resten slet på föräldrarnas gård.

Ungar är underskattade, och ofta mycket mer förståndigare än vuxna, därför borde rösträtten åtminstone sänkas till 14 år.

Ja, herregud. det finns säkert en massa tonårsföräldrar som tycker att deras ätteläggar är begåvade och samhällsengagerade. Färre är de tonårsföräldrar som skulle låta sina barn fatta beslut om familjens inkomster eller överlåta beslut av större vikt till sina tonåringar. Och det är det som irriterar mig mest. Den fruktansvärda oaktsamhet om samhället de visar som glatt vill låta 9-åringar besluta om fastighetsskattenivåer och försvarsbudgetar. Vårt gemansamma är faktiskt alldeles för viktigt för att överlåtas åt barn som ”förvisso inte är helt mogna”.

I själva verket är det dags att diskutera en höjning av myndighetsåldern. I början av 90-talet låg den genomsnittliga inträdesåldern på arbetsmarknaden runt 20-21 år. Idag är den runt 27. Åldern då vi skaffar barn blir genomsnittligt allt högre. Inträdet på bostadsmarknaden sker allt senare. En bråkdel av landets ungdomar tar ansvar för sig själva och sitt liv i närheten av myndighetsåldern.

Av vara myndig ska vara att vara kapabel att ta ansvar för sig själv, sin egen familj och samhället. Idag blir vi myndiga långt innan ett sådant helhetsansvar är uppfyllt. Det rimliga vore i dagsläget att höja rösträttsåldern. Varför inte till en nivå där hälften av årskullen klarar av att försörja sig själv, det skulle vara någonstans kring 25 år.

[tags]politik, myndighetsålder, rösträtt, val201, ungdomar, arbetsmarknad[/tags]

This course provides a sophisticated and intellectually challenging best post to consider examination of the complexities of a modern and changing india in the twenty-first century and it’s free