Expressen är emot tillväxt!

Jag noterar att Expressens ledarsida över nyår har anslutit till de tillväxtfientliga krafter i samhället som menar att köpt infiltration av ett parti är svårt att försvara eller förklara ur demokratisk synpunkt.

För så måste det väl vara? Det kan väl inte bara vara socialdemokrater som försvarar sitt parti mot krafter som genom betalning köper sig tillträde till partiets inre liv som är tillväxtfientliga? Hon är ju närmast fanatiskt tillväxtfientlig i sin hårdhänt demokratiskt förankrade artikel, Isobel Hadley Kamptz. Vet hut!

Är Svenskt Näringsliv informerade?