När porslinet spricker

UPPDATERAD: Häromdagen köpte jag en kaffekanna på Myrorna i benvitt porslin från Gustafsberg. 50 kronor fick jag ge för den, och det gjorde jag gärna för på locket och på själva kannan var SSU:s logga tryckt. Ni vet den där gamla loggan där två S förenas av ett U underifrån. Jag tror kannan var från sent 40-tal eller tidigt 50-tal. Nu står den på min fina-saker-hylla hemma.

Det fanns alltså en tid då arbetarerörelsens ungdom lät tillverka serviser att ha i klubblokalen. I högkvalitetsporslin. Beständigt därför att man räknade med att det skulle användas länge. För den tidens SSU:are var det ingen tvekan om att man tillhörde en rörelse som hade ett så viktigt uppdrag att man behöver porslin som håller ett tag. Förändringen av Sverige kommer att ta många tusentals koppar kaffe, men den kommer.

Vid tiden för denna kaffekannas tillkomst har Socialdemokratin vunnit makten i Sverige. Förtroendet står på topp. Arbetareklassens kamp ska förenas med den framväxande medelklassens. En rättvis värld är möjlig. I Rosenbad Kanslihuset vid Mynttorget sitter Tage Erlander och antecknar i sin dagbok de förändringar som sker i Sverige, de konflikter han medverkar till och de han löser. Dessa dagböcker ger oss en unik inblick i hur demokrati och förvaltning fungerade.

Tage var inte på något sätt ensam om att skriva dagbok. Vid den tiden uppmanades partiets alla förtroendevalda att föra bok, att spara rörelsens handlingar och dokument. Rörelsen var kollektivt medveten om att den skrev historia och var mån att lämna över den till sina barn och barnbarn. Man byggde kunskapsbankar, man samlade ihop arkiv och bibliotek.

På Bommersvik, Idéernas Vapensmedja, har det levande och uppdaterade biblioteket sedan länge packats ihop, jag tror det skedde på Mona Sahlins tid som föreståndare. Likaså är gåvorna till Olof Palme och hans till Bommersvik donerade boksamling nu nedstuvade i lårar. Idéerna ska nu smidas utan råvaror. Så byggs luftslott.

Vid Norra Bantorget, den samlade arbetarerörelsens geografiska centrum i Stockholm, ligger ännu någon tid Arbetarerörelsens Arkiv och Bibliotek.  LO har beslutat sluta betala för arkivets nuvarande [uppdatering 15.41] lokaler. Det är inte ett dödshot, men uppenbarligen allvarligt. När arbetarerörelsens fackliga gren inte längre förstår att hålla sin historieskrivning nära sig så är det ett symtom på något. Mest troligt att man inte längre ser framför sig att man kommer skriva historia.

Bland socialdemokratiska förtroendevalda är det nästan omöjligt att hitta någon som skriver dagbok. Idéernas  Vapensmedja samlar inte vetgiriga ungdomar utan näringslivstoppar för att maximera det ekonomiska utfallet. LO vill inte bära kostnaden av att skriva sin egen historia, och på en hylla hemma hos mig i Bromma står en kaffekanna som ingen dricker ur, som inte längre är centrum när idéerna bryts på SSU:arnas klubbmöte.

Är det av sorg porslinet spricker?

Es ist ein modell für die energiezustände von elektronen in einem festkörper und geeignet, die leitfähigkeit unterschiedlicher stoffe anschaulich https://bachelorschreibenlassen.com/ zu beschreiben