Låga betyg till Björklunds Novalucolreform

Sedan början av 1990-talet har vi en betygsinflation i den svenska skolan. Elevers resultat sjunker samtidigt som betygsmedelvärdet stiger.

Så inleds pressmeddelandet från Jan Björklund som idag, dolt av nyheten om partibidrag, presenterat ”åtgärder” mot betygsinflationen i skolan. Låt oss för en stund fundera över vad det är som händer i skolan i början av 90-talet som kan ha föranlett starten på en betygsinflation…. Hmm, hmmmm. Kan det vara den borgerliga regeringen? Njae. Kan det vara att man började med bokstavsbetyg? Nä det är ju fånigt. Kan det vara att vi införde friskolor som skulle konkurrera om eleverna? Jo, så är det förstås.

Men finns det något resonemang om hur konkurrensen mellan skolor snedvrider betygen i regeringens utspel? Nä. Här finns inget intresse av att gå på djupet med orsakerna till problemet. Istället gäller Novalucolmetoden. Åtgärda symtomen men skit i orsakerna. Så bygger man fast problem. Och denna Björklundska skygglappspolitik kommer att skada många tusen elever som drabbas av en skola där inte bara betygen är snedvridna utan också är alltmer socialt snedrekryterande och klasscementerande.

Skolan är inte den likare den borde vara. Den ger inte den fattige begåvade en chans men tusen chanser åt den som har fötts till resurser. Skolan är en spegelbild av framtiden och Björklunds framtid är ett klassamhälle där regeringen anstränger sig för att dölja de värsta skavankerna.

Although the curriculum at penn is flexible, it is grounded in a high quality https://writepaper4me.com research paper writing liberal arts and science foundation