Partibidragen – så tuktas en fråga

Moderaterna svängde om partibidragen. Nu är man för en lagstiftning, meddelar partisekreteraren. Men inte förrän man fått socialdemokratin att stiga åt sidan och släppa initiativet i frågan. Istället går man till attack på socialdemokraternas lotterifinansiering. Herrejävlar vad sossarna i konstitutionsutskottet fick kalsongerna bortryckta.

Nu kommer (S) försöka hävda att det var deras ”metodbyte” som fick moderaterna att ändra sig, medan moderaterna lugnt kan luta sig tillbaka och konstatera att de gett besked innan några förhandlingar började. Dessutom går man som sagt till angrepp på S som kommer behöva försvara sin icke-offentliga finansiering.

Jag känner äckel inför det faktum att fundamentala demokratiska frågor behandlas som spelbrickor i jakten på medieinitiativet. De är skickliga spelare moderaterna och det är uppenbart att de känner till alltings pris men att de helt saknar känsla för dess värde.

Grunden för partifinansieringen bör även i framtiden vara lokala och nationella partistöd. Att partistödet även fortsättningsvis utformas med huvudsaklig finansiering genom offentliga medel ger partier motståndskraft gentemot olika särintressen.

Sedan noterar jag att moderaterna helt och hållet ser framför sig ett stats- och kommunalfinansierat partiväsende. Man påstår att det ger motståndskraft mot särintressen. Det ger också stark motståndskraft mot medlemspåverkan och intern demokrati. De krafter som är intresserade av fortsatt starka folkrörelsebaserade ska nog försöka värja sig lite mot den lockelse det offentliga bidragsberoendet är för partiorganisationerna. I den bemärkelsen är det betydligt bättre med lotteriverksamhet som finansiering. Det skapar ett visst oberoende från staten.

You will find that the economics papers we do for you are of high quality and corresponding to all of the standards for https://www.domyhomework.guru/ economics papers