Med överklassens sanna privilegium utgår han från att hans halvsanningar och lögner räcker, att det är han som bestämmer vad som är relevant. Med en axelryckning och ett avmätt leende glider han förbi misstankarna om att han kanske inte vill kalla ett folkmord för ett folkmord för att han personligen skulle riskera att förlora på det.