E-postavlyssning på is

Socialdemokraterna har stoppat samtalen med regeringen om en ny lag som gör det tillåtet för Försvarets radioanstalt att spionera på din e-post. Bra, det var rätt beslut. Nu vilar förslaget i ett år och den tiden bör både regering och opposition ägna åt att fundera ordentligt på vilken typ av samhälle vi egentligen vill ha.

Att låta den militära underrättelsetjänsten spionera på svenska medborgare har vi dessvärre en del erfarenhet av. Socialdemokratin har därtill inte visat sig vara den mest tillförlitlige förespråkaren för medborgarens integritet. Det är därför särskilt viktigt att det årslånga moratorium som nu träder i kraft används för att formulera en socialdemokratisk hållning till integritetsfrågorna.

Att statsminister Reinfeldt försöker använda sig av maktspråk när han recenserar socialdemokraternas ställningstagande idag är ganska belysande för hur makten alltid tycker sig ha de ädlaste motiv och ser sig motarbetad av medborgarintresset. Men oppositionen mot regeringens hållning i integritetsfrågan är stor också inom hans eget parti. Såväl Odenberg som Reinfeldt gör nog klokt i att lyssna lite på den innan beslut fattas.

[tags]integritet, avlyssning, epost, fra, politik[/tags]

Bloggar etiketter:

0 Responses