Aug 27, 2008

Ställ tydligare krav på våra moderater

De svenska moderaterna har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. 1950- och 60-talens socialkonservativa och samhällsbevarande politiska rörelse har ersatts av ett parti med uppenbar roffarmentalitet och med en passiviserande von-obenattityd. Numer bedriver moderaterna en politik som syftar till att endast gynna de egna kärnväljarna och deras anhöriga. Detta under en falsk välfärdflagg.

Att människor har en egen drivkraft att vilja förbättra sina liv är något ett samhälle måste ta tillvara. Men den moderata politiken syftar till att lägga krokben för de som vill resa sig. Människors vilja till skapande arbete offras på skattesänkningarnas och skattesmitarnas altare.

Moderaterna präglas idag för mycket av några särdrag som försvårar och skadar tilltron till demokratin. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att framgångsrika arbetsföra människor i det egna partiet åker snålskjuts på skattebetalarna. Detta har lett till ett snyltarsamhälle där många moderata politiskt aktiva fuskar istället för att ta ansvar för sin egen försörjning.

Vi svenska medborgare har varit alltför tafatta när det gäller att tydliggöra de krav vi ställer på människor som aspirerar på att leda vårt land. Dessutom borde partimedlemskapet i ett regeringsparti betyda mer och rymma ett eftersträvansvärt innehåll som påverkar både rättigheter och skyldigheter.

Därför ställer vi följande tydliga krav på moderaterna.

  • En moderat fuskar inte med skatten utan bidrar solidariskt till vår gemensamma välfärd (Exempel 1, 2)
  • En moderat smiter inte från avgifter beslutade av Sveriges riksdag (exempel 1, 2 och 3)
  • En moderat försöker inte smita från samhällets regler som exempelvis kravet på bygglov (Exempel 1)
  • En moderat anlitar inte svart arbetskraft och utnyttjar inte dem som har det svårare i samhället (Exempel 1 och 2)
  • En moderat sjukskriver sig inte för att det är motigt på jobbet (Exempel 1)
  • En moderat tar sina plikter som ämbetsman på allvar (Exempel 1)
  • En moderat är öppen med vilka kopplingar som kan påverka honom eller henne i arbetet (Exempel 1)

Du kan stödja detta upprop genom att gå med i gruppen ”Ställ tydligare krav på våra moderater” på Facebook.

[tags]politik, moderaterna, upprop[/tags]

1 Response

  1. [...] Utmärkt kampanj. Ställ tydligare krav på våra moderater at Magnus tankar [...]