Ett anspråkslöst förslag om offentlighet

I Storbritannien meddelar inrikesdepartementet att samtliga brittiska polisdistrikt nu delar ut information om kriminaliteten i sitt område med hjälp av interaktiva brottskartor. Detta är ett led i en utveckling mot ökad öppenhet i Storbritannien där Sverige börjar hamna kraftigt på efterkälken.

Flera brittiska myndigheter arbetar med att låta medborgarna komma åt myndigheternas information genom API:er (Application Programming Interface).  API:ern gör det lätt att komma åt myndighetrnas insamlade information och göra egna körningar av materialet. Det kan ge en mer mångfacetterad bild av utvecklingen i Storbritannien än vad de brittiska myndigheterna själva väljer att presentera.

I Sverige, där vi berömmer oss av en stark offentlighetsprincip, går myndigheterna åt motsatt håll och försöker i så stor utstäckning som möjligt gömma sin elektroniska information.

Det samlas in mycket data i Sverige. Det mesta av denna data är offentlig och hotar ingens personliga integritet. Däremot kan den hjälpa oss att bilda oss en uppfattning av samhällsutvecklingen och granska myndigheternas arbete. Trots att det nu gått över ett decennium sedan det först föreslogs att de svenska myndigheterna skulle lägga sina diarier på nätet och över fem år sedan det kom anvisningar från Statskontoret om hur det skulle ske så har det knappt skett något på området.

Staten ägnar däremot en hel del möda åt hur den ska kunna samla in ytterligare data och information om oss medborgare utan att vi ska kunna ta del av den. FRA-avlyssningen är bara en liten del av denna agenda.

För att åstadkomma maktbalans mellan staten och medborgarna måste informationen innehas på någorlunda lika villkor. Det är dags att den svenska offentlighetsprincipen och de svenska myndigheterna tar steget in i den digitala åldern och ger oss medborgare tillgång till den information som är vår.

Mitt anspråkslösa förslag till regering och opposition är att de så snart som möjligt tar initiativ till att öppna upp myndigheternas data baser för allmänheten. Det skulle återställa en del av den obalans som storebrorslagarna medfört. Sverige behöver mer oberoende granskning, inte mindre.

[tags]offentlighetsprincipen, offentlighet, politik, diarier, myndigheter, regeringen, oppositionen[/tags]

Bloggar etiketter: ,

1 Response

  1. Bra skrivet!

    En bonus som det hela kan leda till är att folk inser hur mycket information som samlas in om dem och får staten att sluta med delar av detta. Att staten ska behöva all den information som samlas in av myndigheter är ytterligt osannolikt…