Men varför är europaparlamentsvalet viktigt?

Två av tre medborgare i Sverige vet inte vilket år nästa val till europaparlamentet äger rum. (Det är i år, 7 juni, för den som är intresserad.) Detta är ett så stort problem att Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Europaparlamentets informationskontor i Sverige nu startar en gemensam kampanj för att få svenska ungdomar till valurnorna.

När man går för att rösta i ett val så skänker man legitimitet till det politiska system man deltar i. Det är därför det är så viktigt för diktaturer att visa upp ett högt valdeltagande. Medborgarnas delaktighet är ett kvitto, och dessutom i demokratier ett alldeles sant kvitto, på värdet i det politiska systemet.

I Sverige har vi ett av det högsta valdeltagandet i hela den demokratiska världen. I det senaste riksdagsvalet deltog 82 procent av väljarna. Valhandlingen har av tradition varit viktig för svenskarna och skänkt den svenska demokratin en mycket hög legitimitet. Våra folkvalda har med stor rätt kunnat hävda att de företräder folket.

Men i valet till europaparlamentet har vi i Sverige istället ett av europas lägsta valdeltagande. Man kan tro att detta är ett fel hos det oinformerade folket, som på dagens DN-debatt, eller så kan man ta signalen på allvar. Gör man det första, ja då kampanjar man för skattebetalarnas pengar utan att svara på den grundlaggande frågan: Varför ska man rösta i europaparlamentsvalet?

Gör man det andra så ger man fan i att sätta sig på en piedestal och titta ner på folket. Vill Europas regeringar och Sveriges partier att folk ska rösta i europaparlamentsvalet får de ge parlamentet makt. Annars kan det avvecklas, för det är en jävligt dyr cirkus. Och parlamentet har föga legitimitet. Titta bara på valdeltagandet.

Och för den som eventuellt tror att socialdemokratiska bloggare tycker lika kan det vara roligt att läsa Jonas Morian, Johan Sjölander, Reza Javid och HBT-sossen om samma sak.

[tags]euval09, politik, lsu, europaparlamentet, eu[/tags]

Bloggar etiketter:

3 Responses

 1. Martin skriver:

  Demokrati fungerar dåligt i riktigt stora ”länder”. USA, EU, Indien, det är helt enkelt för stora länder för att demokratin skall fungera optimalt. Det blir för mycket lobbyistvälde, varje representant i parlamented företräder för många människor, massmedier spelar för stor roll i valkampanjerna, befolkningen är för splittrad samt att befolkningen talar olika språk begränsar debatten.

  Jag tror att en demokrati bör ha en befolkning på 2-20 miljoner för att fungera riktigt bra. EU parlamentet är helt enkelt för långt bort från människors vardag eftersom EU är för stort. Därför bör EU sammarbetet begränsas till att vara ett forum för mellanstatligt sammarbete.

 2. [...] Stina Hamberg, Motpol, Jonas Morian, HBT-sossen, Reza Javid, Peter Högberg, Kent Persson, Magnus Ljungkvist, Hanna Löfqvist, Per Olsson, Nattportieren, Linnébloggen, Nicke Grundberg, Daniel [...]

 3. Kerstin skriver:

  Vadå demokrati i EU? Man har val till ett skenparlament och sedan fattas besluten av en grupp där väljarna inte ens får veta hur de beslutande har röstat och därför aldrig kan ställa dem till svars för besluten, aldrig kan rösta bort dem.

  Som sagt, jag röstar inte i EU-valen, jag vägrar att delta i skendemokratiska apspel.