Även religionsfriheten är värd att värna

För mig känns det otippat och heller inte riktigt varmt i hjärtat, men jag finner mig plötsligt stå bakom Kristdemokraternas linje i frågan om könsneutrala äktenskap. När landets övriga partier nu driver igenom lagstiftning om könsneutrala äktenskap gör de det på ett sätt som jag tycker inkräktar på religionsfriheten i vårt land och jag har svårt att acceptera det.

Precis som Göran Hägglund och Stefan Attefall skriver i sin artikel på Newsmill idag är äktenskapet och dess cermoniel mycket viktigt i de allra flesta religioner, och också för många troende. Man kan förstås tycka vad man vill om det. Men det är inte en fråga som man ska förändra genom lag.

Istället kan man, och bör man, ha en helt neutral lagstiftning kring giftermålet. Stat och kommun tillhandahåller en juridisk service för de som vill omfattas av familjebildningslagen. Den som sedan vill välsigna sitt äktenskap inom sin religiösa församling får göra det.

Jag tycker inte heller att det hjälper att det ska vara frivilligt för präster att välja om de vill viga ett samkönat par eller inte. Det kan snarare skapa ganska obehagliga konfliktsituationer, både för prästen som nekar och paret som blir nekat.

Jag är glad över att alla par kommer att få en likabehandling inför lagen från och med maj. Men det kunde ha gjorts klokare. Vi har lite för lätt att talla på våra grundläggande friheter i Sverige idag. Även religionsfriheten är värd att värna.

[tags]könsneutrala äktenskap, giftermål, politik, kristdemokraterna, religionsfrihet[/tags]

10 Responses

 1. hass skriver:

  Förstår inte hur en könsneutral lag om äktenskap kan hota religionsfrihet. De har inte med varandra att göra! Den ena handlar om vad man tro och den andra om den juridiska händelse som kallas äktenskap. Äktenskap är inte ett religös begrepp utan ett juridiskt sådant.

 2. Magnus skriver:

  En sådan lag behöver inte påverka religionsfriheten. Så långt är vi överens. Men den nu föreslagna lagen gör det eftersom den stadgar att samkönade vigslar ska ske i de religiösa samfunden.

 3. Erik Laakso skriver:

  Jag instämmer helt och hållet med dig Magnus, det här förslaget är inte bra när det gäller värnandet av religionsfriheten och det hade gått att lösa genom en helt igenom civilrättslig äktenskapsbalk där kyrkorna frikopplas från vigselrätten. Tyvärr kommer det här öka polariseringen tvärtemot vad som är önskvärt.

 4. [...] med KD Precis som Magnus Ljungkvist konstaterar så känns det lite underligt att se sig själv hålla med om att Kristdemokraterna har det [...]

 5. Bengt Held skriver:

  Magnus

  Du menar att kristdemokraternas alternativ med civilrättslig registrering där ordet äktenskap avskaffas från lagarna är bra. Jag ska förklara varför jag är helt emot det.

  Själva syftet med förslaget är att kristdemokraterna inte tycker samkönade par är värda att ingå äktenskap och att det därför är viktigt att byta ord. Det är kränkande mot de samkönade par som vill ingå äktenskap.

  Sverige hade även blivit det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap. Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 så har par rätt att ingå äktenskap. Däremot har förklaringen inte någon entydig definition om vilka som ska kunna ingå äktenskap förutom att det ska vara vuxna individer och att det ska vara frivilligt.

  Förslaget från äktenskapsutredningen om en könsneutral äktenskapslag, som moderaterna, folkpartiet och centern är för, betyder att det blir en förbättring för homopar utan att det blir någon försämring för heteropar. Med kristdemokraternas alternativ så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Det är inte acceptabelt.

  Kristdemokraterna har även försökt sprida myter om att RFSU, Humanisterna etc skulle vara för deras alternativ. Sanningen är att både RFSU och Humanisterna är för en könsneutral äktenskapslag men där bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Det senare är en annan debatt än om äktenskapslagen ska vara könsneutral eller inte.

  Bengt Held

 6. henke skriver:

  Vad är grejen? Kyrkorna får ju ha kvar sin vigselrätt, och har dessutom möjligheten att vägra viga två människor av samma kön. Det är ingen som tvingar dem. Däremot kan man fråga sig om kyrkan bör ha juridisk vigselrätt om den inte gäller alla som omfattas av lagen.

 7. Magnus skriver:

  Bengt, jag är ledsen. Men semantikdiskussionen om ordet äktenskap får mig inte att ticka. Jag förstår dina invändningar, tror jag. Men för mig känns det oerhört viktigt att staten inte genom lagstiftning försöker inskränka religionsfriheten.

  Och en religions- och könsneutral familjebildningslag förutsätter att bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga.

 8. [...] läger sällar sig – ibland motvilligt – till Kristdemokraternas förslag, däribland Erik Laakso, Magnus Lundkvist, Jonas Morian och Johanna [...]

 9. Bengt Held skriver:

  Magnus

  Ticka? Vad betyder det i det här sammanhanget? :-)

  På sikt så blir det nog en könsneutral civiläktenskapslag men kd:s myglande för att hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap är hycklande. Det är helt fel alterntiv.

  Bengt Held

 10. Nisha Besara skriver:

  Magnus, du har helt rätt! Den här linjen har jag också drivit och propagerat för bland annat i Sydsvenskan: http://sydsvenskan.se/opinion/brannpunkt/article387707.ece

  Nisha