Prostitution eller professionalism?

Att påverka andra är något man gärna ska bli bra på om man håller på med politik. Somliga blir också riktigt duktiga. De utvecklar verktyg och metoder, de bygger kontaktnät och skapar långvariga relationer. Några lämnar politiken för att jobba i PR-branschen, där man just säljer sitt kunnande, sina verktyg och ofta kontaktnäten för att tjäna pengar. Inget fel i det. Det handlar om att omvandla sin kunskap till professionellt kapital.

Att bilda sig egna uppfattningar är något annat man bör bli bra på om man ska hålla på med politik. Att vara integer, alltså inte allt för lättpåverkad, är en fin egenskap i politikens värld där grupptryck och pengar allt för ofta formar agendorna. Uppenbarligen finns de som i sin roll som förtroendevalda eller politiska debattörer tar emot pengar för att driva en uppfattning. Huruvida det är deras egen eller inte spelar mindre roll. Det är prostitution, eller horeri som man sagt förr.

Jag har därför inte på något sätt svårt för att Svenskt Näringsliv köper goda råd och dåd hos PR-byrån Prime för att påverka socialdemokratin. Inte heller har jag svårt för att det är före detta socialdemokratiska politiker som ger råden och dåden. Detta handlar om en professionell relation. Men svårare har jag för det hela när rådgivarna plötsligt omvandlas till megafoner, när de säljer sin integritet och sina ställningstaganden för att basunera ut ett betalt budskap. Då har vi lämnat det professionella.

Det finns ingen principiell skillnad i mina ögon på att en fri politisk debattör tar emot pengar för att driva en viss fråga jämfört med att ge en riksdagsman penagr för att göra det samma i kammaren. Det är fråga om att sprida röta i demokratin, och det är mycket skadligt i längden.

Om inte PR-branschen klarar av att skilja professionalismen från prostitutionen kommer även denna typ av blogginlägg inom kort vara svåra. Om fyra veckor börjar jag jobba som PR-konsult. Kommer det betyda att folk tror att varje åsikt jag har är köpt? Om det blir fallet så har Niklas Nordström et al. gjort både mig och hela branschen är rejäl björntjänst. Deras egna varumärken som socialdemokratiska debattörer är väl redan rimligtvis rätt skadeskjutna.

[tags]politik, pr, prime, niklas nordström, socialdemokraterna[/tags]

Bloggar etiketter: , ,

10 Responses

 1. Mikael Branting skriver:

  Poängen är knappast att svenskt näringsliv vill påverka. Knappast heller att det finns duktiga människor som vill sälja sin kunskap. Nej poängen är att det säger något om konsulten själv när man tar ett uppdrag. Det gäller särskilt om uppdraget består i allmänpolitisk påverkan av ett politiskt parti.

  Om Niklas Nordström får betalt av svenskt näringsliv just för att påverka socialdemokratins eftervalsdebatt, så säger det något om vems intressen han tjänar i den debatten.

  Det handlar därför inte om PR konsulter behövs eller inte, eller om Svenskt Näringsliv har rätt att påverka. Det handlar om förtroende för någon som påstår sig vara socialdemokrat och som säger sig ha något att säga i debatten.

  Men nog är det skillnad med en riksdagsman. Ledamoten har betalt – av svenska folket för att tjäna folket och sitt parti. Det är knappast något konstigt med det. Det kontroversiella är när någon får betalt av något annat, t.o.m. fientligt intresse.

 2. [...] Bloggat/skrivet: Magnus Ljungkvist som själv snart ska börja jobba som PR-konsult, Torgny Landin , Fackförbundet SEKO:s ordförande  Janne Rudén skriver om att Prime och United Minds flera månader före valet erbjöd sig att direkt efter valet komma och presentera sin eftervalsanalys. SEKO tackade nej. Bra där SEKO! Tidningen Efter Arbetets politiske redaktör Petter Larsson beskriver hur redaktionen blev duperad att samarrangera ett valanalysseminarium med United Minds i Malmö och hur Carl Melin fick skriva på debattplats om sin valanalys. [...]

 3. Ola Frithiofson skriver:

  jag har hittat fram till SOU rapporten ”Avkorporativisering och lobbyism” en rapport som lades 1998-99 någon gång till PISA utredningen. Den beskriver hur påverkan skiftade från ett korporativt system till dagens med lobyister och politikmäklare.

  Jag fastnade för följande:

  Rapportförfattarna menar att folkligt deltagande, politisk jämlikhet och öppenhet för insyn är grundläggande demokrativärden som bör användas för att bedöma svensk demokrati.

  ”Och den politiska maktutövningen och dess mekanismer ska slutligen ligga i öppen dager. Den demokratiskt förankrade makten måste alltid tåla ljuset. Precis som på den grekiska agoran bör även den moderna demokratins maktutövning vara synlig och begriplig för var och en som bemödar sig att förstå de politiska sammanhangen.”

  Nordströms m.fl. Lobbying som måste vara dold för såväl allmänheten som dem som ska påverkas är inte bra för demokratin. Hoppet står till dem i lobbyberksamheter som inte tål cynism. Där motiven ska döljas frodas också cynismen. Den är inte hälsosam för de som tvingas stå ut med den, därför lär det finnas en och annan verksam lobbyist och medhjälpare som vill lätta sitt hjärta och läcka, till nytta för en mer jämlik demokrati.

  När resursrika personer, organisationer och företag köper politisk påverkan och lyckas förändra politiken börjar vår demokrati mer likna den plutokrati vi lämnade strax efter förra sekelskiftet.

  Det bidrar hemlighetsfulla lobbyister till.

 4. [...] tagit ett helt gäng med sig. En av konsekvenserna av deras brist på proffesionalism beskrivs av Magnus Ljungkvist Om inte PR-branschen klarar av att skilja professionalismen från prostitutionen kommer även denna [...]

 5. Bo Malmberg skriver:

  ”Om fyra veckor börjar jag jobba som PR-konsult. Kommer det betyda att folk tror att varje åsikt jag har är köpt?”

  Det korta svaret är ja. När du blir PR konsult säljer du din formuleringsförmåga till the highest bidder. Din egen åsikt upphör att finnas till. För hur ska vi andra veta när det inte är uppdragsgivarens röst som talar ur din mun.

  Därtill kommer den enkla psykologin. Att få betalt för att framföra en viss åsikt kommer att förstärka din tro på att åsikten är sann. Din mentala kapacitet styrs in mot att hitta bra argument och övertygande argument för åsikten. Du kommer själv att bli mer och mer övertygad. Någon genuin åsikt, bortom man den får betalt att ha, kommer därför inte att finnas.

 6. Conny Roth skriver:

  Det politiska uppdraget får man utifrån sig själv och är djupt förankrat i egen åsikt.
  PR-konsultens uppgift är att hjälpa någon att framstå som något, som någon vill.
  Betalningen, för det ena och det andra, är olika relaterad till uppgiften.

 7. Lena Björndahl skriver:

  Jag måste hålla med Malmberg.
  Det är ditt personliga val att arbeta som pr-konsult men alla säljare vet att man måste vara övertygad för att övertyga.

  Men du tycks tro att du skall kunna fabricera och ta betalt för detta utan att bli berörd… det är att ha höga tankar om sig själv eller att vara väldigt naiv.

  Det finns ytterligare aspekter på detta om du faktiskt tror att det går att leva på att sälja lögner eller material du inte själv tror på:
  hur kommer DU att må psykiskt efter några år…

  Ok, PR ligger kanske inte långt från hästskojeri och bilhandelsmetoder men jag tror nog ändå på att man mår bäst av att göra rätt – och rätt är att kunna stå för det man gör och tror på – därför ska man sortera friskt bland sina kunder och samtidigt behålla sin integritet.

 8. Magnus skriver:

  Lena och Bo, ni har ju en självklar poäng. Och av precis det skälet bör en konsult avstå från att delta publikt i en debatt där han eller hon tar emot betalning. Åtminstone om man gör så under någon annan täckmantel än konsultens. Precis däri ligger skillnaden mellan professionaliteten och prostitutionen. När man är beredd att inte bara sälja sin kompetens och sina råd utan också sin röst så har en gräns passerats.

 9. [...] Mats Engström, Sara Gunnered, Alliansfritt Sverige, Makthavare1, Makthavare2, Johan Westerholm, Magnus Ljungkvist, Eric Sundström I medierna: Dagens Media, Efter Arbetet, Resumé 0.000000 [...]

 10. Johannes Ek skriver:

  ”Om fyra veckor börjar jag jobba som PR-konsult. Kommer det betyda att folk tror att varje åsikt jag har är köpt?”

  Ja. Om de har det minsta förstånd så bör de betrakta varje ord du säger som en front för den lobbygrupp som köpt dig.