Maj 31, 2005

  • Magnus

Vad hittar du här?

Lösryckta tankar och idéer, utkast och uppslag skrivna av Magnus Ljungkvist, en man som trevande är på väg in i medelåldern.

Utgångspunkterna för denna blogg är mina åsikter och mina hobbies. Jag representerar inget särintresse utöver mig själv. Jag är socialist, dykare, villaägare, epikuré, högavlönad, gift, öldrickare, seglare, levnadsglad, tjock, trubadur, ordensmedlem, prylbög och sällskapssjuk. Det ovanstående utan någon inbördes rangordning.

Åsikterna på denna sida är författarens egna och inte knutna till någon organisation eller företag. Kommentarer är välkomna men kommer att tas bort om de uppenbart bryter mot svensk lag eller netiquette. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.