25 maj, 2013

Nattvila i Silverton

Klättringen upp från Durango mot Silverton var brant. Husbilen klarade det hela, men visst märktes det att vi är tunga. I nerförsbackarna lade Torgny i låga växlar för att hålla oss innanför vägbankarna. Magnus satt på stupsidan vilket inte alltid är så roligt för den med höjdskräck, och högt kom vi. Resans hittillsvarande höjdpunkt – i geografisk mening – är Molas Pass på 10910 fot eller 3325,4 meter. Se bara på Magnus avspända min inför denna höjd.

I skogen runt omkring oss på resan låg det mycket snö på dessa höjder. När vi stannade och gick ur bilen kunde man höra hur smältvattnet forsade ner för bergsidorna.

Silverton ColoradoEfter ett tag så dök Silverton upp i vindrutan. Otroligt perspektiv på en liten stad att se den så nära men ändå från trehundra meter högre höjd längs bergsväggen.

Strax efter att vi tog bilden på Silverton dök det upp en älg, eller moose, upp på vägen. Den var rätt långt borta men vi susade förbi den nära på grund av vår höga fart. Bredvid Moose at Silverton Coloradohär redovisas vår bästa bild. En verklig naturfotoupplevelse. Varsågoda.