En bättre värld är möjlig

I äldreboenden

Anyhow, if you’re a subscriber, get cracking with the new web version of xbox music, and be sure to let us know what you think of it by dropping a comment via the great link usual mediums

Att rätta munnen efter matsäcken

Tre dagar av statistik

Statistiken präglar det politiska nyhetsflödet och inget fel i det. När socialdemokraterna presenterade sin valplan, PISA-undersökningen visade på utvecklingen i skolan och dagens partisympatiundersökning pekar mot regeringsskiften öka vår kunskap om hur samhället ser ut och hur det har sett ut. Statistiken är projektioner av förfluten tid men säger mycket lite om framtiden eller vilka val vi står inför.

 

Mat å politik

hur som helst. Mat och politiklistan (copyright CN och ML): (m) champagne och pizza; (fp) sushi och vitt vin; (kd) ? och nattvardsvin (c) stek och potatis; (mp) salad och vatten; (s) falukorv och lättöl; (v) bulgursallad och chaite

Con’s of applying with the letter if you send the their sources committee letter to the amcas letter service as one packet, you will not be able to customize your letter packet for each school

test

test

Stoppa utgiftstak och överskottsmål. Nu!

En klok linje i dagens flyktingsituation är att se tillströmningen av människor på flykt som ett unikt tillskott av landets viktigaste råvara – människor. För så är det. Den potentiella kraft det finns i hundratusentals människor är värd sin vikt i guld. Men bara om man vågar investera i denna resurs.

En annan, mindre klok linje, är att betrakta tillströmningen av människor till Sverige som en kostnad. Om man bortser från värdet som varje ny invånare i Sverige representerar finns det bara kostnader kvar. Den linjen representeras i sin yttersta konsekvens av Sverigedemokraterna och andra fascistoida högerelement. Det är med den synen lätt att bortse från värdet hos den enskilda människan. Det är oroande.

Därför är jag också bekymrad över regeringens, och framför allt finansdepartementets, idéer om hur den nuvarande flyktingsituationen ska hanteras. Istället för att öppna för en diskussion om hur vi bäst investerar i de nyanlända går det ut dekret från finansdepartementet om att nu ska kranarna skruvas åt. Den ännu inte antagna budgeten har fallit redan innan den är antagen. Samhällets välfärdsåtaganden ska minskas för att finansiera flyktingströmmen till Sverige.

Det är för mig uppenbart att detta får många oönskade konsekvenser. För det första innebär denna åtstramningspolitik att investeringar i utbildningar till de nyanlända, integrationsprojekt och biståndsprojekt på plats och i närheten av krigszonerna uteblir. Det i sig är ett gigantiskt resursslöseri och kommer att innebära att det tar längre tid för Sverige att dra nytta av sina nya invånare.

För det andra kommer acceptansen för flyktingmottagandet avta i takt med att välfärdsstatens åtaganden urholkas. Det kommer öka polariseringen i samhället och ytterst driva nya väljarskaror höger ut mot den bruna sörja som kallar sig Sverigevänner.

Ingen ska låtsas om att det är en lätt sak att vara solidarisk, att öppna sin dörr för de som saknar allt. Det är inte lätt, men det är klokt. Vi blir inte svagare av att bli fler – vi blir starkare. Men ska det fungera krävs det mod hos våra folkvalda. Det är dags att släppa den sarg som man klamrat sig fast vid sedan mitten av 90-talet.

Avskaffa överskottmålet nu, slopa utgiftstaket och investera i Sveriges framtid istället för att låtsas som om man kan spara sig ur denna situation. Det går inte. Det är en väg rakt mot helvetet, måhända kantad av gode föresatser.

Though radio has served a lot many aspects in terms of being the pioneer of broadcast paper writing service journalism in india, with the emergence of television in the viewership front there has a steady increase in terms of understanding the medium and usages of it

Alliansens krishanteringssång

[dropcap]D[/dropcap]et går inte så bra för Allians för Sverige med sina fyra borgerliga partier idag. Det ska man förstås inte skylla på dem utan på omständigheter utanför deras kontroll. Eller socialdemokraterna. För att peppa upp sig har alliansens pressekreterare satt ihop sin senaste krishanteringsmanual som jag hittade på Naglos Vodkabar sent igår kväll efter att de hade haft gemensam samling där.

Överallt i detta land – oh yeah oh yeah
Sker olyckor å mord å brand  - å ack o ve
Men vi i Alliansen har ändå ryggen fri
För roten till all världens ondska är inte vi
Nej, det är sossarnas fel – sossarnas fel
Sossarnas fel – sossarnas fel
I DN kan man läsa det är sossarnas fel
Och står det ej i DN får man lita på Mellin
I Aftonbladet ser man bara onda sossars grin

Sysselsättningen för låg – sossarnas fel
Förseningar på SJ:s tåg – sossarnas fel
Arbetslösa, sjuka, dumma barn och annat hemskt
Att flyktingar som kommer pratar språk som ej är svenskt
Ja, det är sossarnas fel – sossarnas fel
Sossarnas fel – sossarnas fel
Svenskans ledarsida vet var felet alltid är
När Fredrik inte längre i sitt landstingsråd är kär
Så är det sossemaffian som drivit dom isär

Att barnet ditt är arbetslös – sossarnas fel
När hustrun dig i fejset nös – sossarnas fel
Att borg’liga politiker får pröjs under ett bord
Och att man aldrig någonsin kan lita på vårt ord
Ja, det är sossarnas fel – sossarnas fel
Sossarnas fel – sossarnas fel
Utanförskap som växer det är sossarnas fel
Vår brist på kompetens det kan nog spela in en del
Men resten av allt ont som sker är sossarnas fel

Sjukvård utan personal – sossarnas fel
Gamlingar som lider kval – sossarnas fel
Att skatten inte räcker till den välfärd ni vill ha
Skyll inte på att kassan tömts – för det var faktiskt bra
Nej, det är sossarnas fel – sossarnas fel
Sossarnas fel – sossarnas fel
På detta är vi säkra, det är sossarnas fel
För Andersson, Löfven och Damberg spelar ondskans spel
Dom kommer säkert fortsätta att göra allting fel

Ja, det är sossarnas fel – sossarnas fel
Sossarnas fel – sossarnas fel
Allting som är fel ja det är sossarnas fel
Att borgarråd blir mutade är faktiskt helt normalt
Och sämre undanflykter det har folket faktiskt svalt

Sossarnas fel
Sossarnas, sossarnas, sossarnas
Ja det är sossarnas fel, sossarnas, sossarnas, sossarnas, sossarnas fel

Musikalisk vägledning till detta Alliansdokument kan man finna hos Henrik Dorsin och Grotesco nedan

Once done, make necessary changes as outlined in how to customize watch face’ section of look at here this post and you are done making a new custom watch face

Sanningen finns som vanligt mittemellan

Det var några år sedan. I Rosenbads lobby stod dåvarande näringsminister Maud Olofsson, en journalist och en kameraman. Journalisten hade i sin hand bevis på att Maud Olofsson ljugit om sin egen inblandning i någon av Vattenfalls alla usla affärer. Maud Olofsson får frågan om varför hon ljugit. Hon svarar, med blicken stint på reportern, att det har hon inte alls. Reportern försöker igen och påpekar att dokumenten han har i handen bevisar att hon ljugit. Hon svarar att det har hon inte alls.

Vi väljare får några timmar senare se intervjun i ett av public service-tv:s nyhetsprogram. När studioreportern sammanfattar det hela gör hen det med sentensen: ”Som ni hörde så står här ord mot ord”. Ord mot ord.

Vad vi mediekonsumenter snabbt får lära oss är att ibland är ett ord precis lika mycket värt som ett annat. Aven om det skulle vara så att det ena ordet har lådvis med bevis bakom sig och det andra spekulerar. Ord står mot ord. Oavgjort liksom. Så långt dagens faktadrivna journalistik. Där är ett löst påstående lika mycket värt som tydliga bevis.

Den opinionsdrivna journalistiken följer emellertid en annan logik. Ett av många exempel på det är hur justitierådet Göran Lambertz senare uttalanden i olika medier speglats. Där handlar det om att slå fast sanningen i mediedramaturgin. När Lambertz uttrycker tveksamhet kring om Quick-fallet kan och ska betraktas som en ”rättsskandal” så ställer han sig utanför dramaturgin och blir således en fiende till den etablerade sanningen och sådant är svårt att tolerera.

Lambertz resonemang bygger på tanken att man bör bedöma domstolarnas agerande när de för ett drygt decennium sedan dömde Quick utifrån vad domstolarna då hade att ta ställning till. Han menar att utifrån det dåvarande bevisläget är det svårt att klandra domarna. Sedan dess har bevisläget som bekant förändrats och de både de dömande och de frikännade domarna bör betraktas utifrån den aktuella kontext som rådde vid domarna. Det i sig har föga att göra med skuldfrågan utan är mer ett resonemang om hur vi ska förstå vår historia.

Eftersom både mediala och politiska krafter har mycket investerat i att kalla det som skett en rättsskandal så har Lambertz råkat ut för ett intressant drev. Socialdemokraternas rättpolitiska talesperson, Morgan Johansson, har i inte särskilt förtäckta ordalag försökt få justitierådet att avgå. Flera redaktioner har, helt utan stöd i fakta, försökt få Lambertz normala rotation till lagrådet se ut som en konsekvens av att hans kritik av medierna som därmed lett till en omplacering.

Här står inte ord mot ord. Att försöka argumentera utanför den fastslagna mediebilden är ett brott mot folkdomstolens lagar och straffet är  fastslaget till avgång.

Jag upplever det moderna medielandskapet som upp-och-ner-vänt. Fakta är bara en åsikt bland andra. Däremot kan åsikter framförda i enighet på våra nyhetsredaktioner likställas med ontologiska sanningar. I allt detta känner jag mig mer och mer vilsen som mediekonsument. Vem bryr sig om det som är sant och relevant längre?

När journalistiken behandlar åsikter som fakta och fakta som åsikter hävdar jag bestämt att så bör inte sambandet se ut. Här står ord mot ord men sanningen finns inte mittemellan.

I remember having countless discussions with anyone who would be willing to share their thoughts on my draft transported here answers

Ett bla! är bättre än en massa bla bla bla…

Jag möter det ständigt i samtal med socialdemokrater – övertygelsen om att den socialdemokratiska politiken är så komplex och genomtänkt att den kräver massor av ord och nyanser för att formuleras och förklaras. Detta brukar också spilla över i en avundsjuka gentemot de politiska motståndarna som kommunicerar med ”plakatargument” och korta budskap.

Detta har bland annat visat sig genom utvecklingen av partiets partiprogram och politiska program. De blir bara pratigare och pratigare. Nu har jag läst det nya förslaget till partiprogram och de nya politiska riktlinjerna. Partiprogrammet är en uppenbar uppstramning sedan det senaste antogs. Men det betyder inte att det är bra. Det är okej. De politiska riktlinjerna eller ”Framtidskontraktet” är otroligt nog babbligt och skarpt i konturerna. Precis tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig.

Jag vill för enkelhets skull lansera ett kombinerat partiprogram och politiskt program i denna blogg. Lite kortare. Lättare att få överblick över. Socialdemokrati condensed liksom:

Partiprogram och politiska riktlinjer

Inledning

Socialdemokratin vill forma ett samhälle där fria individer kan växa och gemensamt åstadkomma ett välstånd där alla är inkluderade. Vi kallar den idén demokratisk socialism. Den demokratiska socialismen bygger på principerna om alla människors lika värde, rätten att leva i frihet och trygghet samt rätten och ansvaret att delta i utformningen av vårt gemensamma samhälle.

Socialdemokratin skiljer sig från alla andra partier i det att vi sätter demokratins ideal först. Rätten att påverka samhället ska omfatta såväl det politiska systemet som de sociala och ekonomiska sektorerna.

Den demokratiska socialismens utgångspunkt är människan, hennes unika värde och förmåga att skapa – enskilt och i gemenskap. Vi bejakar människans starka längtan efter frihet. Frihet från förtryck och nöd – frihet till valmöjligheter och enskild utveckling. Vi vet att friheten förutsätter jämlikhet för att kunna omfatta alla. Vi litar till människans vilja att i solidaritet bidra och stärka andra. Vi anser att människans vilja och förmåga till arbete är grunden för det samhälle vi ska leva i.

Vår historia

Socialdemokratin växte fram som en politisk kraft för att frigöra och stärka arbetarklassen. Det industrisamhälle som rådde när socialdemokratin steg fram stod i vägen för de många individernas frihet och samlade rikedomar och utvecklingsmöjligheter hos några få. Mot det var den demokratiska socialismen en motkraft. Genom att samla och organisera fackföreningar och ett politiskt parti kunde socialdemokratin på några få decennier bryta de besuttnas maktmonopol. Demokrati infördes i landet.

Allt eftersom samhället förändrades förändrades också socialdemokratin. När den politiska friheten var vunnen började kampen för social rättvisa och folkets delaktighet i ekonomin. Under socialdemokratisk ledning vanns många segrar. Sjukförsäkring och arbetslöshetskassor skapade trygghet för människor som tidigare tvingats leva ur hand i mun. Pensionssystem skapades för att ge trygghet också under ålderdomen. Vård och omsorg byggdes ut för att omfatta alla och ledde också till kvinnornas insteg på arbetsmarknaden. Skolan formerades för att ge alla barn möjlighet att forma sina liv och bryta sig ur givna klassmönster.

Genom att förena kraften i starka fackföreningar med den politiska makten och lagstiftningsmöjligheten ökade människors inflytande över den ekonomiska sektorn. Arbetstidsförkortning, rätt till semester, anständig arbetsmiljö och anställningstrygghet gav en grund där människor blev friare i förhållande till sina arbetsgivare.

Under sin tid vid regeringsmakten har socialdemokratin alltid eftersträvat en sund ekonomisk utveckling. Grunden för en stark ekonomi är den fulla sysselsättningen Genom att avstå från extravaganta reformer har svensk ekonomi kunnat växa stabilt och klarat konkurrensen från omvärlden. Den stabila ekonomin och den fulla sysselsättningen är och förblir den grund varpå socialdemokratiska regeringar strävar efter att uppfylla sina politiska mål.

Vår kritik av andra politiska inriktningar

Socialdemokratin springer ur de frihetliga ideologier som uppstod under 1800-talet. Vi har mycket gemensamt med liberalismen vars rättighetsivrande också är socialdemokratins. Men vi vill gå längre än liberalismen som stannar upp sina strävanden vid den politiska demokratin. Vårt frihetsideal är djupare än så. Vi menar att människors sociala och ekonomiska förutsättningar är lika viktiga komponenter för frihet som den politiska demokratin.

Vi accepterar inte konservatismens idéer om de besuttnas naturvunna rätt till rikedomar och möjligheter. Vi tror inte på ett samhälle där människor ska förbli på sin plats. Vi bejakar och välkomnar en utveckling av samhället där människor kan spränga sina gränser, till gagn för alla.

Vi är svurna motståndare till alla idéströmningar som inte omfattar demokratins ideal och accepterar tanken på människors lika värde. Vi är fientligt inställda till alla tankar på en socialism utan demokrati. Vi har tagit och kommer alltid att ta kampen mot kommunismen.

Likaså kommer socialdemokratin alltid att kämpa mot fascismen, rasismen, nazismen och populistiska ideologier vars utgångspunkt är att inskränka demokratin och som gör åtskillnad mellan människors värde baserat på deras attribut eller livsval.

Vårt Sverige

Socialdemokratin har haft en stor påverkan på hur Sverige ser ut idag genom långa regeringsinnehav. Det betyder inte att vårt arbete är slutfört. Stora ekonomiska klyftor och ojämlikhet plågar vårt land till förfång för människors frihet. Omvärlden förändras och ställer nya krav på oss för att klara konkurrens. I den förändringen är socialdemokratin en kraft som arbetar för att fortsatt fördela välstånd och inte låta det försvinna till anonyma storföretag och globala riskkapitalister.

Socialdemokratins Sverige är ett demokratiskt land där invånarna bidrar efter förmåga och får tillgång till de gemensamt skapade resurserna efter behov. Vi tror att en aktiv fördelningspolitik med små skillnader mellan människor bidrar till ett större välstånd på sikt.

Vi vill organisera viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg genom demokratiska institutioner. Vi vill finansiera de samhällsgemensamma åtagandena genom skatt efter bärkraft.

Vi tror på en aktiv men reglerad marknadsekonomi med fria företag och möjlighet att skapa nytt genom egen drivkraft. Vi är skarpa kritiker av kapitalismen vars drivkraft är att ackumulera rikedomar hos få och därmed berövar de många livschanser.

Politiskt program

Statsskick

 • Parlamentarisk demokrati
 • Yttrandefrihet, Religionsfrihet, Mötesfrihet, Föreningsfrihet
 • Självständiga myndigheter
 • Självstyrande kommuner
 • Republik
 • Öppenhetsprincip i all skattefinansierad verksamhet
 • EU-medlemskap
 • Demokratiskt kontrollerad försvarsmakt
 • Åtföljande av internationella konventioner
 • Alliansfrihet

Ekonomi

 • Full sysselsättning
 • Ekonomisk balans i offentliga finanser
 • Skatt efter bärkraft
 • Fri lönebildning
 • Inflationsbekämpning
 • Fri rörlighet på arbetsmarknaden
 • Marknadsekonomi under lagarna

Välfärd

 • Skattefinansierad välfärd
 • Generell välfärd – enhetstaxor
 • Vård efter behov
 • Barn- och äldreomsorg för trygghet och tillväxt
 • Mångfald av utförare av offentlig verksamhet – vinstreglering
 • Frihet från kriminalitet – starkt rättsväsende
 • Sjukförsäkring med 80 % av lönenivån omfattande 80 % av befolkningen
 • Fria a-kassor med 80 % av lönenivån omfattande 80 % av befolkningen
 • Barnbidrag

Utbildning och forskning

 • Obligatorisk och avgiftsfri 12-årig skola
 • Avgiftsfri högskola
 • Fria universitet med fria studentkårer
 • Statligt stöd till bredd- och spetsforskning
 • Statligt investeringsstöd för bevarande av svenska patent
 • Stöd till folkbildning och livslångt lärande

Kultur

 • Fri medieetablering
 • Offentlig finansiering av viktiga kulturinstitutitioner
 • Stöd till föreningsburen kultur
 • Fri Public Service
 • Lagstiftning mot ägarkoncentration av medier
 • Fritt tillträde till statliga museer

Internationellt

 • FN-medlemskap
 • Nordiskt samarbete
 • Deltagande i militära FN-insatser för fred
 • 1 procent av BNI till bistånd
 • Generös asylmottagning – reglerad invandring
 • Aktivt bistånd till demokratirörelser

  What’s more is spying apps https://www.spying.ninja/ that spotify for the ipad has a now playing full-screen view where you can swipe in either orientation to get to the next or previous track

Varför är SAP så likt Republikanerna?

Landstingsmajoritet 2010[dropcap]U[/dropcap]r ett europeiskt perspektiv är de moderna republikanerna i Grand Old Party (GOP) en ganska obskyr samling reaktionära politiker. Teparty-gänget med Sarah Palin och Michele Bachmann i spetsen är ju bara clowner i europeisk media. Clowner med ambitionen att få tillträde till kärnvapenkoder.

Ändå finns det skäl för svenska socialdemokrater att titta lite närmare på GOP och dess politiska utveckling. Det finns nämligen en rad viktiga likheter mellan SAP och GOP. Några av dem sammanfattas väl här av den gamle näringslivs- och högerkoryféen Janerik Larsson. Nu behöver man inte bry sig så mycket om Larssons politiska analys. Den följer en gammal propagandalinje som högern kört med länge mot socialdemokratin – de som förespråkar minskade klyftor är omoderna. MEN man behöver ändå se hur SAP och GOP som tidigare etablerade maktpartier allt mer förlorat fotfäste under perioden i opposition.

Presidential_elections_2012_statesJag har skrivit tidigare om den intellektuella flykten från socialdemokratin och om hur illa vi handskas med den ideologiska skolningen. Samma fenomen har drabbat GOP. Jag har skrivit om hur svårt socialdemokraterna har att etablera sig i tillväxtområdena kring E4-Sverige. (Se den politiska kartan till höger över majoriteten i våra län.) Exakt samma problem dras GOP med som inte kommer åt väljarna i öst- och västkustens tillväxtbälten men står starka i stagnerande mellanvästern.

Politiska rörelser som hamnar i press har en tendens att försöka utmejsla det säregna och ”radikala” i den egna traditionen. Det är en väg som törhända skänker tröst hos de hängivna anhängarna, men hos väljarna fungerar det dåligt. Det tog Labour 18 långa år att förstå att vägen tillbaka till makt och inflytande var att knyta band med forskning och akademi, omfamna politik som väljarna omfamnat – även om man själv ursprungligen varit emot. Men när man gjorde det fick man en lång regeringsperiod på köpet av sina ansträngningar. Det tog moderaterna 12 år att göra samma resa och även de har fått bra betalt i form av växande väljarstöd.

Jag är inte särskilt intresserad av att GOP återfår stort inflytande över amerikansk politik, och därför ser jag gärna att tepartajarna får hålla låda i många år framöver. Men socialdemokratin behövs i Sverige. Inte för sin egen skull utan för att det måste finnas en motkraft till segregation och ökade klyftor i samhället om vi överhuvudtaget ska ha en möjlighet att få Sverige att må bra igen. Den motkraften kommer vi inte bli om vi inte orkar bryta oss in i hjärtat hos väljarna i E4-Sverige.

Campus 550025 huaxi guiyang guizhou province 550025 china backnext qs university rankings n/a 2016 brics beneficial link rankings backnext see the full rankings table I the numbers, stats, stars and rankings data are provided by qs intelligence unit