Konstitutionsutskottets granskning av e-post

Det finns med anledning av dagens artikel i DN, där Johan Hirschfeldt bekräftar uppgifterna i min förra artikel anledning att titta lite på KU:s granskning också. Ett frekvent återkommande påstående är att KU fem gånger begärt ut e-postloggarna från regeringskansliet. Det är ett påstående som bara stämmer om man har en mycket bred definition av vad som faktiskt skett.

Många av Svenska Dagbladets artiklar om ”tsunamibanden” handlar om Konstitutionsutskottets (KU) granskning av hanteringen av tsunamikatastrofen. Det är lätt att få intrycket när man läser artiklarna att KU vid ett flertal tillfällen frågat efter de säkerhetskopior som kallas ”tsunamibanden”. Jag har därför begärt ut och tagit del av den skriftväxling som skett mellan KU och regeringskansliet och då framträder en lite annan bild.

1. Den 26 januari 2006 skickar KU över en begäran om kompletterande material från regeringskansliet. Promemorian är mycket omfattande och berör i huvudsak inte alls e-post. På sidan 3, fråga 14, ber utskottet om att få ta del av den e-post som kommit in och gått ut från regeringskansliet den 26 december. Regeringskansliet svarar att denna information finns i det material som tidigare överlämnats till katastrofkommissionen och som utskottet har tillgång till. Vid denna förfrågan fanns det alltså ingen anledning att leta efter några säkerhetskopior, materialet var redan framtaget.

2. Samma datum den 26 januari 2006 skickar KU över en annan skrivelse där man begär förtydliganden kring vilka kontakter Lars Danielsson och Hans Dahlgren haft under annandagen. Vare sig Dahlgren eller Danielsson har påstått att de haft några mejlkontakter så inte heller denna gång finns det någon anledning för regeringskansliet att leta efter säkerhetskopior på e-post, vare sig frågan eller svaret behandlar heller e-post.

3. Tredje gången KU skriver till regeringskansliet begär man ut inpasseringsloggarna för den 26 december. Denna fråga rör heller inte material som skulle kunna finnas på säkerhetskopior över e-post. I regeringskansliets svar framgår det att en sådan logg inte finns att tillgå och att en känd person kan passera in i Rosenbad utan att registreras.

4. I den fjärde promemorian från KU den 13 februari 2006 närmar man sig e-post igen. Det man frågar efter är den sändlista som Lennart Brittner på försvarsdepartementets underrättelse och beredskapsenhet använde sig av när de skickade ut brev till regeringskansliets krisledning den 26 december. Av regeringskansliets svar framgår att Brittner använde sig av sin hemdator när han skickade ut brevet. En skärmdump med den lista han använt sänds över till utskottet. (Den är hemligstämplad så det går inte att se mottagarna för oss vanliga dödliga)

5. Den femte promemorian från KU den 21 februari 2006, är en fortsättning på den fjärde. Man vill ha klarhet i vad det är Brittner kallar den ”anonyma listan” (Det är helt enkelt de adressater han lagt upp under BCC – black carbon copy) och vilka adressater som fanns på denna. Regeringskansliets svar gör tydligt vad som menas med anonyma listan och förklarar omständigheterna bakom den ”skärmdump” som gjorts på Brittners hemdator. Den är överlämnad till katastrofkommissionen.

6. Den sjätte promemorian från KU handlar däremot om sådan information man skulle kunna hitta på säkerhetskopiorna. Utskottet frågar om e-post till regeringskansliet genererar loggar och ber att få ta del av dessa om de finns kvar. Regeringskansliet svarar att sådan e-post genererar loggar och säger också att e-posten för 2004 och en stor del av 2005 har gallrats bort.

Det sista svaret vet vi inte stämmer. Säkerhetskopiorna fanns kvar. Så varför svarade regeringskansliet som de gjorde? Jag försöker reda ut den saken i nästa inlägg.

[tags]tsunamibanden, flodvågskatastrofen, regeringskansliet, katastrofkommissionen, granskning, mörkläggning, ku[/tags]

Recent performing arts graduates, they are currently based in france, and are very passionate help me write my essay from https://goldessayclub.com/ about books, cinema, photography and fashion

2 reaktion på “Konstitutionsutskottets granskning av e-post

  1. Pingback: Magnus tankar granskar tsunamibanden at Magnus tankar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>